§ 2. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych. - M.P.1983.14.82 - OpenLEX

§ 2. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1983.14.82

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.
§  2.
Opłaty dodatkowe oblicza się za energię elektryczną i paliwa gazowe zużyte ponad ustalone:
1)
limity kwartalne zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - po każdym kwartale,
2)
limity dobowe zużycia paliw gazowych - po każdym miesiącu.