§ 4. - Określenie zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawanie honoru przez statki.

Monitor Polski

M.P.1986.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1986 r.
§  4.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.