§ 2. - Określenie zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawanie honoru przez statki.

Monitor Polski

M.P.1986.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1986 r.
§  2.
Statki o polskiej przynależności znajdujące się na innych wodach niż określone w § 1 są obowiązane - w czasie od wschodu do zachodu słońca - okazać banderę, przez jej podniesienie, znajdującej się w pobliżu polskiej jednostce pływającej marynarki wojennej i organów ochrony granic.