§ 1. - Określenie zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawanie honoru przez statki.

Monitor Polski

M.P.1986.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1986 r.
§  1.
Na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Polski Rzeczypospolitej Ludowej statki o polskiej przynależności są obowiązane od wschodu do zachodu słońca nosić przynależną im banderę.