§ 11. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  11.
1.
Z treścią oceny kwalifikacyjnej zapoznaje się pracownika.
2.
Pracownikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny kwalifikacyjnej do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 7 dni.