§ 10. - Określenie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz oceny kwalifikacyjne mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.285

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  10.
Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana przez komisję powołaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem opinii bezpośredniego przełożonego pracownika.