Monitor Polski

M.P.2018.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) określa się, co następuje:
Wysokość kwot rekompensat, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe, obowiązujących w II kwartale 2018 r., wynosi:
1) 12 922,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2) 18 310,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.