Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na IV kwartał 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.28.395

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 sierpnia 1998 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na IV kwartał 1998 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co następuje:
Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w IV kwartale 1998 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776):
1)
7.533,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p,
2)
10.669,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.