Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1983.43.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 grudnia 1983 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) uchwala się, co następuje:
1.
Ceny urzędowe ustala się na:
1)
środki spożycia i usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia ludności:
a)
chleb, mąkę żytnią i pszenną, makaron, kasze, z wyjątkiem kukurydzianych, ryż oraz płatki owsiane i jęczmienne,
b)
mięso i podroby - wieprzowe, wołowe i cielęce, przetwory z tego mięsa i z tych podrobów, bez wyrobów garmażeryjnych z mięsa i podrobów, a także kurczęta objęte centralnym rozdzielnictwem,
c)
słoninę, sadło, smalec wieprzowy, masło i tłuszcze roślinne,
d)
mleko spożywcze i śmietanę, w tym śmietankę, o zawartości 9% i 12% tłuszczu,
e)
mleko w proszku pełne i odtłuszczone oraz mleczne mieszanki odżywcze (laktowity),
f)
sery, serki i serwity twarogowe niedojrzewające, sery dojrzewające i sery topione,
g)
konserwy "Bobo-Fruit" i odżywki spożywcze dla dzieci do 3 lat (przetarte owoce i warzywa, nektary i soki, zupy warzywne, zupy owocowe i konserwy - typu "Bobo-Vita", kleiki i odżywki specjalne),
h)
cukier,
i)
herbaty popularne paczkowane w kraju,
j)
węgiel i brykiety z węgla, koks, dostawę ciepłej wody do mieszkań oraz ogrzewanie mieszkań energią cieplną,
k)
gaz przewodowy i bezprzewodowy oraz energię elektryczną do użytku domowego,
l)
podręczniki szkolne i akademickie, podstawowe przybory szkolne - zeszyty, teczki i bloki rysunkowe oraz wkłady do nich, ołówki, kredki i plasteliny,
ł)
tetrę pieluszkową,
m)
leki gotowe, surowice i szczepionki oraz wyroby opatrunkowe, objęte wykazami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
n)
przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej,
o)
przewozy krajowe osób i bagażu koleją i transportem samochodowym publicznym, z wyjątkiem cen za miejsca sypialne i w wagonach do leżenia,
p)
przewozy osób w żegludze przybrzeżnej,
r)
świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy społecznej, domów małych dzieci, przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usługi noclegowe szkolnych schronisk młodzieżowych,
s)
bilety wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, filharmonii oraz innych placówek artystycznych, z wyjątkiem biletów wstępu na imprezy estradowe, kabaretowe i cyrkowe,
t)
świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia - szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych,
u)
osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz zakładów społecznych służby zdrowia - oddawanie krwi i inne;
2)
środki produkcji i usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów wytwarzania:
a)
węgiel i brykiety z węgla oraz koks,
b)
ropę naftową i olej opałowy,
c)
gaz przewodowy i bezprzewodowy,
d)
energię elektryczną,
e)
drewno tartaczne i tarcicę,
f)
bawełnę,
g)
podstawowe włókna chemiczne - jedwab wiskozowy, poliamidowy i poliestrowy włókienniczy nieteksturowany i techniczny, włókna wiskozowe, poliamidowe i poliestrowe cięte i ciągnione typu bawełnianego i wełnianego oraz włókna akrylowe i polipropylenowe cięte,
h)
kauczuki i ich lateksy,
i)
nowe opony do pojazdów samochodowych ciężarowych, maszyn, urządzeń i ciągników,
j)
autobusy, trolejbusy, tramwaje, samochody ciężarowe i ciągniki drogowe o ładowności powyżej 1,5 tony,
k)
ciągniki kołowe uniwersalne rolnicze wytwarzane przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus",
l)
apatyty i fosforyty,
ł)
rudy i złom metali - ceny skupu i zbytu,
m)
wyroby hutnictwa żelaza i stali, z wyjątkiem odkuwek, kół, obręczy, pierścieni kuto-walcowanych, rozjazdów i akcesoriów kolejowych,
n)
hutnicze wyroby z metali nieżelaznych oraz wyroby przetwórstwa metali nieżelaznych,
o)
kable i przewody,
p)
siarkę i kwas siarkowy,
r)
cement,
s)
celulozę,
t)
nawozy sztuczne i wapno nawozowe,
u)
mieszanki paszowe średniobiałkowe, koncentraty paszowe wysokobiałkowe i mieszanki paszowe mineralne dla bydła, trzody i kurcząt oraz zboża, śruty zbożowe, otręby, mleko odtłuszczone w proszku, kazeinę na pasze oraz śruty poekstrakcyjne,
w)
przewozy krajowe towarów koleją, transportem samochodowym publicznym i wodnym,
z)
usługi wykonywane przez zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej i konstrukcyjno-naprawcze, podległe terenowym organom administracji państwowej lub Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej;
3)
podstawowe produkty rolne skupowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz importowane - ceny skupu i zbytu:
a)
zboża, z wyjątkiem prosa i kukurydzy oraz materiału siewnego zbóż,
b)
żywiec rzeźny wołowy, wieprzowy i cielęcy, a także kurczęta skupowane w ramach kontraktacji,
c)
prosięta i warchlaki ze skupu interwencyjnego,
d)
mleko krowie,
e)
buraki cukrowe,
f)
ziemniaki, z wyjątkiem ziemniaków wczesnych i sadzeniaków,
g)
rzepak i rzepik, z wyjątkiem materiału siewnego,
h)
wełnę owczą,
i)
skóry surowe - bydlęce, cielęce i świńskie,
j)
liście tytoniu.
2.
Ceny urzędowe ustala się również na:
1)
spirytus surowy - ziemniaczany, zbożowy, owocowy, melasowy i z buraków, spirytus rektyfikowany, z wyjątkiem technicznego, oraz wyroby spirytusowe, z wyjątkiem skupowanych od ludności,
2)
wyroby tytoniowe, z wyjątkiem skupowanych od ludności,
3)
zapałki,
4)
benzynę i olej napędowy,
5)
złoto i inne metale szlachetne oraz złom z tych metali,
6)
usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
7)
usługi pogrzebowe,
8)
wstęp do parków miejskich, ogrodów zoologicznych, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, kąpielisk, łaźni i szaletów miejskich,
9)
wywóz nieczystości,
10)
obowiązkowe badania i kontrole przedmiotów, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów - sprawowanie dozoru technicznego, badania techniczne pojazdów, badania towarów rolno-spożywczych w imporcie i eksporcie i inne,
11)
usługi magazynowania rezerw państwowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1984 r.