Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1982.8.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 lutego 1982 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52) uchwala się, co następuje:
1.
Ceny urzędowe ustala się na:
1)
środki spożycia i usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia ludności:
a)
chleb, mąkę i kasze,
b)
mięso wieprzowe, wołowe i cielęce oraz przetwory z tego mięsa, a także kurczęta,
c)
smalec i słoninę,
d)
mleko spożywcze, sery twarogowe, masło oraz tłuszcze roślinne,
e)
cukier,
f)
ryż,
g)
cytryny,
h)
herbatę popularną,
i)
żarówki głównego szeregu,
j)
popularny odbiornik radiowy oraz popularny odbiornik telewizyjny,
k)
węgiel, koks, ciepłą wodę oraz ogrzewanie mieszkań energią cieplną,
l)
gaz przewodowy i bezprzewodowy oraz energię elektryczną do użytku domowego,
ł)
przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej,
m)
przewozy krajowe osób koleją i transportem samochodowym,
n)
środki farmaceutyczne i odurzające oraz artykuły sanitarne,
o)
świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy społecznej, domów małych dzieci, przedszkoli i żłobków,
p)
podręczniki, podstawowe przybory szkolne, lektury podstawowe i pomoce naukowe,
2)
środki produkcji i usługi, mające podstawowe znaczenie dla kosztów wytwarzania:
a)
węgiel kamienny, brunatny i koks,
b)
ropę naftową i olej opałowy,
c)
gaz przewodowy i bezprzewodowy,
d)
energię elektryczną,
e)
drewno tartaczne i tarcicę,
f)
skóry surowe: bydlęce, cielęce i świńskie,
g)
wełnę i bawełnę,
h)
włókna chemiczne,
i)
kauczuk,
j)
apatyty i fosforyty,
k)
rudy i złom metali,
l)
wyroby hutnictwa żelaza i stali,
ł)
wyroby hutnicze metali nieżelaznych,
m)
siarkę i kwas siarkowy,
n)
cement,
o)
celulozę,
p)
przewozy krajowe towarów koleją, transportem samochodowym i wodnym,
r)
nawozy sztuczne i wapno nawozowe,
s)
pasze treściwe pełnoporcjowe i wysokobiałkowe,
3)
podstawowe produkty rolne skupowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej:
a)
zboża, z wyjątkiem materiału siewnego,
b)
żywiec wołowy i wieprzowy oraz kurczęta,
c)
mleko,
d)
buraki cukrowe,
e)
rzepak, z wyjątkiem materiału siewnego,
f)
tytoń.
2.
Ceny urzędowe ustala się również na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, sól, benzynę i olej napędowy, złoto i inne metale szlachetne oraz usługi pocztowo-telekomunikacyjne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1982 r.