Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

Monitor Polski

M.P.1986.34.265

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 206
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1986 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Określa się wykaz towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane, jak niżej:
1)
towary i usługi, których produkcja lub świadczenie są przedmiotowo dotowane przez państwo,
2)
towary będące środkami spożycia o charakterze standardowym oraz usługi wymienione na liście stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,
3)
obiekty i roboty budowlane wykonywane na zamówienie udzielone w trybie bezprzetargowym,
4)
towary i usługi wytwarzane (świadczone) w kraju, będące środkami produkcji, wymienione na liście stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały, oraz importowane środki ochrony roślin (preparaty gotowe) objęta wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Przez towary, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się towary wytwarzane w kraju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1987 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA ŚRODKÓW SPOŻYCIA O CHARAKTERZE STANDARDOWYM I USŁUG, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY REGULOWANE

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Wyszczególnienie
123
I. ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
1234Ryby i przetwory z ryb z połowów dalekomorskich
22358–3Napoje mleczne
32359–3Maślanka
42411–92Mąka gryczana i kukurydziana
52412–92Kasza kukurydziana
62412–2Kasza jęczmienna
72414Makaron
82413–22Płatki jęczmienne
92529–13, 2525, 2462, 2463, 2464Konserwy "Bobo-Vita", odżywki oraz przetwory owocowo-warzywne "Bobo-Fruit" dla dzieci do lat 3, produkowane według specjalnej technologii
II. WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO
101916, 1917Tetra pieluszkowa
11Wyroby przemysłu skórzanego i gumowego
2221–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, 63, –64, –65Obuwie wyjściowe i domowe niemowlęce, poniemowlęce, wczesnodziecięce, przedszkolne i szkolne
2222–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, –63, –64, –65
2223–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, –63, –64, –65
2224–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, –63, –64, –65
2225–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, –63, –64, –65
2226–11, –12, –13, –14, –15, –21, –22, –23, –24, –25, –31, –32, –33, –34, –35, –61, –62, –63, –64, –65
12Środki ochrony zdrowia
Środki ochrony zdrowia (łącznie ze środkami opatrunkowymi) w obrocie rynkowym i na zaopatrzenie służby zdrowia, objęte wykazami określonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z wyjątkiem objętych wykazem towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe
132181–12, 1829–495Pieluszki z tkanin i papierowe
III. WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
141741–211, 217–23,

1742–26, –28, –4,

1743–311, –317, –33

Meble dla szkół i przedszkoli oraz meble szpitalne i dla pomieszczeń służby zdrowia
151749–1Trumny (z wyjątkiem metalowych)
IV. POZOSTAŁE ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE
161825–11, –12Zeszyty i bruliony
170965–2Szkła okularowe
182885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, z wyjątkiem wyrobów ortopedycznych produkowanych w krótkich seriach lub uznanych za wyroby nietypowe
V. USŁUGI
19Usługi świadczone przez zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego bez względu na ich podporządkowanie organizacyjne
20Usługi turystyki socjalnej (wczasy pracownicze, obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej)
21Usługi hotelarskie i kempingowe świadczone osobom zagranicznym
22Przewozy osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi
23Posiłki wydawane przez stołówki szkolne

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA TOWARÓW I USŁUG WYTWARZANYCH (ŚWIADCZONYCH) W KRAJU, BĘDĄCYCH ŚRODKAMI PRODUKCJI

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) lub Klasyfikacji usługWyszczególnienie
123
10321Energia cieplna dostarczana przez uspołecznionych dostawców, producentów i dystrybutorów
2082 (bez 0829)Maszyny, urządzenia, narzędzia i przyczepy rolnicze
1026–6(z wyjątkiem dla gospodarki leśnej)
31272–3Włókna akrylowe (anilana)
41371–3, –4Nowe opony produkcji krajowej do sprzętu rolniczego i ciągników
52359–3, –4Maślanka i serwatka
64011–13, –23, –33, –43, –53, –63, –73, –91

4014–12, –53,

4015–33, –43, –53, –63

4021–2,

Materiał siewny zbóż, rzepaku i rzepiku, ziemniaki sadzeniaki oraz nasiona roślin strączkowych grubonasiennych (groch, bobik, łubin, peluszka i soja), z wyjątkiem materiału siewnego sprzedawanego w opakowaniach 10 kg i mniejszych
4031–23, –24
74211–12, –13, –22, –23, –32, –33, –42

4212–14

Zwierzęta gospodarskie hodowlane (buhaje, knury, tryki i ogiery do rozrodu, jałówki, loszki i owce maciorki hodowlane oraz cielęta do dalszego chowu)
842101, 42102Usługi związane z produkcją zwierzęcą
Usługi w zakresie oceny zasobności gleb, określania składu chemicznego materiału roślinnego, pasz i nawozów
940101

40102

40103

40201

43902

Podstawowe usługi związane z produkcją roślinną, objęte wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów
10Usługi świadczone przez Główny Urząd Radiokomunikacji na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" w zakresie emisji radiowych i telewizyjnych oraz połączeń kablowych
1 Moc obowiązująca nin. uchwały została przedłużona do dnia 31 marca 1988 r., zgodnie z § 1 uchwały nr 197 z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane (M.P.87.37.311).