Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

Monitor Polski

M.P.1985.46.301

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 225
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1985 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Określa się wykaz towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane, jak niżej:
1)
towary i usługi, których produkcja lub świadczenie są przedmiotowo dotowane przez państwo,
2)
towary będące środkami spożycia o charakterze standardowym oraz usługi wymienione na liście stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,
3)
obiekty i roboty budowlane wykonywane na zamówienie udzielone w trybie bezprzetargowym,
4)
towary i usługi wytwarzane (świadczone) w kraju, będące środkami produkcji, wymienione na liście stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały, oraz importowane środki ochrony roślin (preparaty gotowe) objęte wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Przez towary, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się towary wytwarzane w kraju, a w odniesieniu do artykułów żywnościowych wymienionych w części I załącznika nr 1 do uchwały - również towary importowane.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA ŚRODKÓW SPOŻYCIA O CHARAKTERZE STANDARDOWYM I USŁUG, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY REGULOWANE

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)Wyszczególnienie
123
I. ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
12314-2

2316-3, -4

Podroby oraz konserwy i wędliny podrobowe - nie objęte sprzedażą reglamentowaną
2234Ryby morskie i przetwory z tych ryb (bez ryb słodkowodnych i przetworów z ryb słodkowodnych), objęte wykazem określonym przez Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów
32358-3Napoje mleczne
42359-3Maślanka
52411-92Mąka gryczana i kukurydziana
62412-92Kasza kukurydziana
74021-11Ziemniaki jadalne, w okresie od stycznia do maja i od września do grudnia
II. WYROBY PRZEMYSŁU LEKKIEGO
81916, 1917Tetra pieluszkowa
Wyroby przemysłu skórzanego i gumowego
92221-11, -12, -13, -21, -22, -23, -31, -32, -33

2222-11, -12, -13, -21, -22, -23, -31, -32, -33

2225-11, -12, -13, -21, -22, -23, -31, -32, -33

2226-11, -12, -13, -21, -22, -23, -31, -32, -33

Obuwie wyjściowe z cholewką skórzaną lub z tworzyw sztucznych dla osób do 4 lat - niemowlęce, poniemowlęce i wczesnodziecięce
102222-14, -15, -24, -25, -34, -35

2224-144, -154, -745, -746, -755, -756

2225-14, -15, -24, -25, -34, -35

2226-14, -15, -24, -25, -34, -35

1375-211, -231

Obuwie wyjściowe przedszkolne i szkolne z cholewką skórzaną na spodach nieskórzanych lub z cholewką z tworzyw sztucznych oraz trampki, półtrampki, tenisówki, juniorki i typu "Adidas" tekstylne na podeszwach nieskórzanych, a także obuwie gumowe i tekstylno-gumowe wulkanizowane
112224-286, -296Obuwie dla osób starszych z cholewką tekstylną na spodach skórzanych i nieskórzanych (meltonki i dyplomatki)
Środki ochrony zdrowia
12Środki ochrony zdrowia w obrocie rynkowym i na zaopatrzenie służby zdrowia, objęte wykazami określonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z wyjątkiem objętych wykazem towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe
132181-12

1829-495

Pieluszki - z tkanin i papierowe
III. WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
141741-211, -217, -23

1742-26, -28, -4

1743-311, -317, -33

Meble dla szkół i przedszkoli oraz meble szpitalne i dla pomieszczeń służby zdrowia
151749-1Trumny (z wyjątkiem metalowych)
IV. POZOSTAŁE ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE
161825-12Bruliony
170965-2Szkła okularowe
182885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne
V. USŁUGI
19Usługi świadczone przez zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego bez względu na ich podporządkowanie organizacyjne
20Usługi turystyki socjalnej (wczasy pracownicze, obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej)
21Usługi hotelarskie i kempingowe świadczone osobom zagranicznym
22Przewozy osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA TOWARÓW I USŁUG WYTWARZANYCH (ŚWIADCZONYCH) W KRAJU, BĘDĄCYCH ŚRODKAMI PRODUKCJI

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) lub Klasyfikacji usługWyszczególnienie
123
10321Energia cieplna dostarczana przez uspołecznionych producentów i dystrybutorów
2082 (bez 0829)

1026-6

Maszyny, urządzenia, narzędzia i przyczepy rolnicze (z wyjątkiem dla gospodarki leśnej)
31221-131, -132Kwas azotowy
41311-12Biele tytanowe
52353-13Mleko zagęszczone przemysłowe
62359-3, -4Maślanka i serwatka
72621-4Mączka rybna
84011-13, -33, -43, -53, -63, -73

4014-12, -23, -53

4015-33, -43, -53, -63

4021-2

4031-23, -24

Materiał siewny zbóż rzepaku i rzepiku, ziemniaki sadzeniaki oraz nasiona roślin strączkowych grubonasiennych (groch, bobik, łubin, peluszka i soja)
94211, 4212-14Zwierzęta gospodarskie hodowlane (buhaje, knury, tryki i ogiery do rozrodu, jałówki, loszki, owce, maciorki hodowlane oraz cielęta do dalszego chowu)
1042101, 42102Usługi związane z produkcją zwierzęcą
Usługi związane z zapylaniem roślin przez pszczoły
Usługi w zakresie oceny zasobności gleb, określenia składu chemicznego materiału roślinnego, pasz i nawozów
1140101

40102

40103

40201

43902

Podstawowe usługi związane z produkcji roślinną, objęte wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów
12Usługi świadczone przez Główny Urząd Radiokomunikacji na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" w zakresie emisji radiowych i telewizyjnych oraz połączeń kablowych