§ 3. - Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1985.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1985 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.