§ 2. - Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1986.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.