Rozdział 4 - Przepisy końcowe - Określenie warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

Monitor Polski

M.P.1992.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1992 r.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  17.
Okres pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym jest nieograniczony.
§  18.
Wszelkie prace budowlane na terenie wolnego obszaru celnego mogą być wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem urzędu celnego.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.