§ 8. - Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.