§ 7. - Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.
§  7. 1
Przedmioty z metali szlachetnych przywiezione z zagranicy indywidualnie mogą być badane i ocechowane przez urzędy probiercze.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 27 października 1988 r. (M.P.88.32.296) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 grudnia 1988 r.