§ 6. - Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.
§  6.
1.
Przedmioty z metali szlachetnych wytwarzane w kraju i przeznaczone do wywozu za granicę zwolnione są od badania i cechowania przez urzędy probiercze.
2.
Przedmioty wymienione w ust. 1 mogą być wprowadzone do obrotu handlowego w kraju po uprzednim zbadaniu i ocechowaniu zgodnie z przepisami prawa probierczego.