§ 3. - Określenie trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.

Monitor Polski

M.P.1963.43.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.
§  3.
1.
Przedmioty z metali szlachetnych, sprowadzane z zagranicy, przeznaczone do obrotu handlowego w kraju, powinny być zgłaszane do urzędu probierczego w celu zbadania i ocechowania.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprowadzanych z zagranicy przedmiotów z metali szlachetnych, zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze na podstawie art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy.