§ 5. - Określenie trybu i terminów wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1966.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.
§  5.
Przepisy wymienione w § 25 ust. 1 rozporządzenia tracą moc:
1)
z dniem 1 czerwca 1966 r. w zakresie unormowanym w § 2 i § 4 ust. 1,
2)
z dniem 1 lipca 1966 r. w odniesieniu do uposażenia pracowników, o których mowa w § 3,
3)
z dniem 1 października 1966 r. w zakresie nie wymienionym w pkt 1 i 2.