§ 3. - Określenie trybu i terminów wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1966.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.
§  3.
1.
Z dniem 1 lipca 1966 r. przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 8 rozporządzenia, mają zastosowanie do uposażenia pracowników, których łączny wymiar zatrudnienia nie przekracza 10 godzin dziennie.
2.
W razie uzasadnionej konieczności łączny wymiar zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, może przekroczyć w okresie przejściowym 10 godzin dziennie za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wyrażoną w każdym indywidualnym wypadku.