§ 2. - Określenie trybu i terminów wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1966.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.
§  2.
1.
Przepisy §§ 1, 2 i 20 rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 1966 r.
2.
Nowe zaszeregowanie, o którym mowa w § 2 rozporządzenia, może nastąpić tylko w stosunku do zatrudnienia w wymiarze godzin odpowiadających jednemu etatowi, określonemu w § 4 rozporządzenia.
3.
W razie zatrudnienia lekarza w kilku miejscach pracy, w każdym z nich w wymiarze mniejszym niż wymiar określony w § 4 rozporządzenia, nowe stawki uposażania podstawowego mogą być zastosowane pod warunkiem, że łączne zatrudnienie w dwu lub więcej miejscach pracy nie przekracza wymiaru czasu odpowiadającego jednemu etatowi.
4.
Jeżeli łączne zatrudnienie w kilku miejscach pracy przekracza wymiar godzin jednego etatu, nowe uposażenie podstawowe wprowadza się z dniem 1 czerwca 1966 r. w głównym miejscu pracy.