§ 6. - Określenie rodzajów oraz kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych.

Monitor Polski

M.P.1966.20.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1966 r.
§  6.
W każdym zakładzie noclegowym powinny być umieszczone w widocznym miejscu:
1)
regulamin zakładu,
2)
cennik usług.