§ 4. - Określenie rodzajów oraz kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych.

Monitor Polski

M.P.1966.20.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1966 r.
§  4.
1.
Zakłady noclegowe podlegają zaliczeniu do określonej kategorii w zależności od:
1)
rodzaju budownictwa zakładu noclegowego,
2)
liczby miejsc noclegowych oraz stosunku liczby miejsc do liczby pokoi,
3)
usytuowania zakładu noclegowego,
4)
posiadanych urządzeń technicznych,
5)
rodzaju umeblowania i wyposażenia pomieszczeń,
6)
zakresu usług oraz ich poziomu.
2.
Zasady oraz tryb zaliczania zakładów noclegowych do poszczególnych kategorii określają odrębne przepisy.