Monitor Polski

M.P.1946.144.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 listopada 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie określenia przedsiębiorstw związków samorządu terytorialnego wolnych od podatku dochodowego.

Na podstawie art. 6 pkt. 4) dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym (Dz. U. U. P. Nr. 2, poz. 14) zarządza się, co następuje:
§  1. W roku podatkowym 1946 wolne są od podatku dochodowego, rozliczające się centralnie ze związkiem samorządu terytorialnego w ramach budżetu danego związku, przedsiębiorstwa związków samorządu terytorialnego: własne, dzierżawione, bądź to pozostające w zarządzie związku samorządu terytorialnego lecz prowadzone z ramienia danego związku jako przyszłego właściciela, których plan finansowo-gospodarczy wchodzi do budżetu związku samorządu terytorialnego wprost lub w formie załącznika.
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.