Monitor Polski

M.P.1952.A-82.1315

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 25 lipca 1952 r.
w sprawie określenia osiedli podmiejskich na obszarze powiatu jeleniogórskiego, województwa wrocławskiego.

Na podstawie §§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw: krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego (Dz. U. Nr 64, poz. 359) zarządza się, co następuje.
§  1. W powiecie jeleniogórskim, województwa wrocławskiego, gromada Raszyce, gminy Jeżów Sudecki, oraz gromady Podgórzyn i Sobieszów, gminy Sobieszów, mają charakter osiedli podmiejskich, w których publiczna gospodarka lokalami podporządkowana jest władzom kwaterunkowym miasta Jelenia Góra.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lipca 1952 r.