§ 1. - Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy... - M.P.1972.16.107 - OpenLEX

§ 1. - Określenie organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1972.16.107

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1972 r.
§  1.
Niżej wymienione organizacje zaopatrzenia rzemiosła, a mianowicie:
1)
rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu,
2)
hurtownie zaopatrzenia rzemiosła,

mogą dokonywać na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej zakupu od państwowych jednostek organizacyjnych, określonych w uchwale, przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe pozostające w zarządzie tych jednostek.