§ 11. - Określenie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunki zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Monitor Polski

M.P.1990.32.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1993 r.
§  11.
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.