Monitor Polski

M.P.2018.1192

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
z okazji 100. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa

W tych dniach mija 100 lat od bohaterskiej, zwycięskiej walki polskich obrońców Lwowa, którzy pragnęli powrotu miasta do odradzającej się Rzeczypospolitej. Szczególną pamięcią otaczamy małoletnich obrońców, nazywanych w naszej tradycji "Orlętami Lwowskimi", którzy w pierwszym okresie walk, w istotny sposób przyczynili się do utrzymania miasta w polskich rękach, mimo ogromnej przewagi przeciwnika. Pamiątką po tamtych wydarzeniach jest cmentarz Orląt Lwowskich, który do dziś jest symbolem poświęcenia na ołtarzu Ojczyzny i zajmuje ważne miejsce w polskiej tradycji historycznej.

Jednocześnie podkreślamy ogromne znaczenie dobrych relacji polsko-ukraińskich dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd niezłomnym obrońcom Lwowa, walczącym o odradzającą się Ojczyznę.