Ograniczenie zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych przez osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła wędliniarsko-rzeźnickiego i wyrobu mięsa lub wyrobu konserw mięsnych.

Monitor Polski

M.P.1949.A-9.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 lutego 1949 r.
w sprawie ograniczenia zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych przez osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła wędliniarsko-rzeźnickiego i wyrobu mięsa lub wyrobu konserw mięsnych.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr. 1, poz. 3) zarządzam, co następuje:
Osoby upoważnione do wykonywania rzemiosła wędliniarsko-rzeźnickiego i wyrobu mięsa lub wyrobu konserw mięsnych mogą na podstawie uprawnień do prowadzenia rzemiosła dokonywać zakupu na potrzeby własnych warsztatów rzemieślniczych zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych jedynie w punktach sprzedaży oznaczonych przez Centralę Mięsną, Centralę Spółdzielczo-Państwową, w braku takiego oznaczenia w punktach sprzedaży:

a. Centrali Mięsnej, Centrali Spółdzielczo-Państwowej,

b. Spółdzielni Gminnych "Samopomoc Chłopska" lub innych spółdzielni uprawnionych do prowadzenia handlu hurtowego na danym terenie.

Centrala Mięsna, Centrala Spółdzielczo-Państwowa może określić maksymalną ilość zakupu dla poszczególnych grup osób względnie punktów sprzedaży, o których mowa w § 1.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.