Ograniczenie zakresu obowiązkowego pośrednictwa w 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1985.5.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 28 lutego 1985 r.
w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa w 1985 r.

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 (Monitor Polski Nr 37, poz. 206, z 1984 r. Nr 10, poz. 67 i z 1985 r. Nr 2, poz. 14) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 marca 1985 r. wyłącza się z obowiązkowego pośrednictwa w obrocie następujące materiały:
Lp.Nazwa materiałuSymbol Systematycznego wykazu wyrobów
123
1Kubki cynkowe 0589-42
2Dętki do wózków akumulatorowych 1371-622
3Dętki motocyklowe i skuterowe 1371-65
4Ochraniacze dętek motocyklowych i skuterowych 1371-67
5Dętki i ochraniacze dętek osobno nie wymienione 1371-69
6Obuwie robocze filcowo-gumowe wulkanizowane 1375-3
7Obuwie gumowe robocze 1375-4
8Obuwie gumowe ochronne 1375-5
9Przędza lniano-konopna1933
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.