Ograniczenie wykonywania przemysłu okrężnego w Nowej Wsi.

Monitor Polski

M.P.1936.28.50

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1936 r.