Ograniczenie wykonywania przemysłu okrężnego w Małej-Dąbrówce.

Monitor Polski

M.P.1936.272.483

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1936 r.