§ 3. - Ograniczenie w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.

Monitor Polski

M.P.1963.82.399

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1963 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1963 r.