§ 2. - Ograniczenie w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.

Monitor Polski

M.P.1963.82.399

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1963 r.
§  2.
Nadzór i kontrolę przestrzegania limitów zużycia oraz posiadania zapasów węgla kamiennego i koksu, ustalonych na podstawie powołanej w § 1 uchwały, sprawuje Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, niezależnie od kontroli wykonywanej przez organy wyznaczone przez właściwych ministrów.