Nowość Ogólnopolska sieć branżowych centrów umiejętności na lata 2023-2028.

Monitor Polski

M.P.2024.580

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI 1
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności na lata 2023-2028

Na podstawie art. 8a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w związku z art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005) ogłasza się ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności na lata 2023-2028, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ BRANŻOWYCH CENTRÓW UMIEJĘTNOŚCI NA LATA 2023-2028

Lp.Dziedzina zawodowa, w której branżowe centrum umiejętności prowadzi działalnośćNazwa branżowego centrum umiejętnościAdres siedziby branżowego centrum umiejętnościNazwa organu prowadzącego branżowe centrum umiejętnościNazwa organizacji branżowej właściwej dla dziedziny zawodowej, w której branżowe centrum umiejętności prowadzi działalność
1Automatyka przemysłowaBranżowe Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

w Radomiu

ul. Tadeusza Kościuszki 7 26-610 RadomGmina Miasta RadomiaStowarzyszenie Inżynierów i Techników

Mechaników Polskich w Warszawie

2Eksploatacja portów i terminali lotniczychBranżowe Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicachul. Zygmunta Krasińskiego 2 40-952 KatowiceZakład Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie
3ElektrykaBranżowe Centrum Umiejętności w Radzyniu Podlaskim w dziedzinie zawodowej elektrykaul. Władysława Sikorskiego 15 21-300 Radzyń PodlaskiPowiat RadzyńskiPGE Polska Grupa Energetyczna Spółka

Akcyjna w Lublinie

4FlorystykaBranżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystykaul. Ligonia 4

44-351 Turza Śląska

Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąStowarzyszenie Florystów Polskich w Turzy Śląskiej
5Gastronomia i kelnerstwoNiepubliczne Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowieul. Jana Kochanowskiego 32 33-100 TarnówIzba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w TarnowieStowarzyszenie Polska Akademia Sztuki

Kulinarnej w Krakowie

6Górnictwo podziemne, przeróbka rud metali

i surowców mineralnych

Branżowe Centrum Umiejętności

Górnictwa Rud 4.0

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 172a 59-301 LubinMiedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach
7Informatyka i programowanieBranżowe Centrum Umiejętności nr 1 Informatyka i Programowanie w Zielonej Górzeul. Stanisława Staszica 2 65-175 Zielona GóraMiasto Zielona GóraPolskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie
8LogistykaBranżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki przy Międzynarodowej Wyższej Szkole

Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b 51-168 WrocławMiędzynarodowa Wyższa

Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Polska Unia Transportu we Wrocławiu
9Prace wykończenioweBranżowe Centrum Umiejętności Nr 1 w Radomiu w Zespole Szkół

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

ul. Tadeusza Kościuszki 7 26-610 RadomGmina Miasta RadomiaStowarzyszenie Specjalistów Robót

Wykończeniowych w Sochaczewie

10Ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniemBranżowe Centrum Umiejętności w ŁukowieAl. Tadeusza Kościuszki 10

21-400 Łuków

Powiat ŁukowskiStowarzyszenie Inżynierów i Techników

Mechaników Polskich w Warszawie

1 Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).