Monitor Polski

M.P.2018.924

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartymi z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. poz. 65)

Ogłasza się:
1) wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce zawartym dnia 14 listopada 1963 r. w Warszawie, za utratę których Belgijsko-Luksemburska Specjalna Komisja Odszkodowawcza przyznała odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz nieruchomości objętych Protokołem nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 16 grudnia 1948 r. oraz Protokołem nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 26 lutego 1953 r., za utratę których duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce zawartym dnia 20 grudnia 1963 r. w Warszawie, za utratę których władze holenderskie przyznały odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Kanady dotyczącym uregulowania spraw finansowych, zawartym w dniu 15 października 1971 r., za utratę których władze kanadyjskie przyznały odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącym likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych podpisanym w dniu 23 grudnia 1955 r. w Oslo, za utratę których norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartym w dniu 16 lipca 1960 r., za utratę których Foreign Claims Settlement Commission of the United States przyznała odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) wykaz nieruchomości objętych Układem między Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącym odszkodowania interesów szwajcarskich w Polsce, zawartym w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. oraz Protokołem poufnym między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącym uregulowania globalnego niektórych interesów szwajcarskich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 22 czerwca 1956 r., stanowiący załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem polskim i Rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania interesów szwedzkich w Polsce, zawartym w Sztokholmie dnia 16 listopada 1949 r. oraz Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królewskim Szwecji w sprawie uregulowania niektórych interesów finansowych, związanych z własnością nieruchomości szwedzkich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 19 stycznia 1966 r., stanowiący załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dotyczącym załatwienia spraw finansowych, zawartym w dniu 11 listopada 1954 r., za utratę których brytyjska Foreign Compensation Commision przyznała odszkodowanie, stanowiący załącznik nr 9 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce zawartym dnia 14 listopada 1963 r. w Warszawie, za utratę których Belgijsko-Luksemburska Specjalna Komisja Odszkodowawcza przyznała odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz nieruchomości objętych Protokołem nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 16 grudnia 1948 r. oraz Protokołem nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 26 lutego 1953 r., za utratę których duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce zawartym dnia 20 grudnia 1963 r. w Warszawie, za utratę których władze holenderskie przyznały odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw finansowych, zawartym w dniu 15 października 1971 r., za utratę których władze kanadyjskie przyznały odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącym likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych podpisanym w dniu 23 grudnia 1955 r. w Oslo, za utratę których norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartym w dniu 16 lipca 1960 r., za utratę których Foreign Claims Settlement Commission of the United States przyznała odszkodowanie

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wykaz nieruchomości objętych Układem między Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącym odszkodowania interesów szwajcarskich w Polsce, zawartym w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. oraz Protokołem poufnym między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącym uregulowania globalnego niektórych interesów szwajcarskich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 22 czerwca 1956 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem polskim i Rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania interesów szwedzkich w Polsce, zawartym w Sztokholmie dnia 16 listopada 1949 r. oraz Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królewskim Szwecji w sprawie uregulowania niektórych interesów finansowych, związanych z własnością nieruchomości szwedzkich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 19 stycznia 1966 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dotyczący załatwienia spraw finansowych, zawartym w dniu 11 listopada 1954 r., za utratę których brytyjska Foreign Compensation Commision przyznała odszkodowanie