Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1961.30.146

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1961 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 1 kwietnia 1961 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
161/E-11001*) Materiały elektroizolacyjne. Mikafolia szelakowa klasy B6 marca 1961 r.1 czerwca 1961 r.
261/E-11002– Mikanit giętki klasy B6 marca 1961 r.1 czerwca 1961 r.
361/E-11003– Mikanit podkładowy klasy B6 marca 1961 r.1 czerwca 1961 r.
461/G-53055Wiertnictwo. Ciężarowskazy2 lutego 1961 r.1 sierpnia 1961 r.
Warunki techniczne
561/H-74087Osadnik deszczowy2 lutego 1961 r.1 stycznia 1962 r.
661/H-74088Rury deszczowe2 lutego 1961 r.1 stycznia 1962 r.
761/H-74089Podrynniki2 lutego 1961 r.1 stycznia 1962 r.
861/H-84019Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki9 marca 1961 r.1 stycznia 1962 r.
961/H-84020Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki9 marca 1961 r.1 stycznia 1962 r.
1061/K-91050Tabor kolejowy wąskotorowy6 marca 1961 r.1 października 1961 r.
Zarys zewnętrzny obręczy zestawów kołowych
1161/M-54601Poziomnice. Ampułki3 marca 1961 r.1 października 1961 r.
1261/M-59682*) Narzędzia do skrawania metali. Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych2 lutego 1961 r.1 września 1961 r.
1361/M-59683– Nawiertaki do nakiełków 60° chronionych2 lutego 1961 r.1 września 1961 r.
1461/M-59685– Nawiertaki do nakiełków 60° łukowych2 lutego 1961 r.1 września 1961 r.
1561/M-82181Nakrętki kołpakowe6 marca 1961 r.1 października 1961 r.
1661/M-82182Nakrętki ślepe6 marca 1961 r.1 października 1961 r.
1761/M-82417**) i 82418Śruby ze łbami młoteczkowymi podsadzonymi z gwintem krótkim30 grudnia 1960 r.1 maja 1961 r.
1861/R-58009Maszyny rolnicze. Przetyczki z pierścieniami zabezpieczającymi2 lutego 1961 r.1 września 1961 r.
w zakresie produkcji i konstrukcji:
1961/M-82063Gwinty. Wymiary wyjść, podcięć oraz nadmiary, długości gwintów i głębokości otworów3 marca 1961 r.1 września 1961 r.
w zakresie konstrukcji:
2061/L-02651Przewody rurowe instalacji lotniczych. Średnice wewnętrzne. Wymiary nominalne6 marca 1961 r.1 sierpnia 1961 r.
w zakresie projektowania:
2160/B-01029Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiary na rysunkach30 grudnia 1960 r.1 października 1961 r.
w zakresie metod badań:
2260/A-86004Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko zagęszczone31 grudnia 1960 r.1 lipca 1961 r.
Pobieranie próbek. Metody badań organoleptycznych i chemicznych
Ustanowiona została dnia 29 grudnia 1960 r. norma państwowa PN-60/B-40150 "Piece kaflowe mieszkaniowe. Klasyfikacja i wytyczne stosowania" jako zalecana na całym obszarze Państwa od dnia 1 października 1961 r.
Wprowadzone zostały dnia 4 marca 1961 r. zmiany w normie państwowej PN-59/D-54700 "Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże do strugarek cienkie o prostym ostrzu", ustanowionej jako obowiązującej w zakresie produkcji przez Polski Komitet Normalizacyjny od dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201)***).
1.
Normy wymienione w § 1 lp. 15 i 16 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-82181 "Nakrętki kołpakowe",
2)
PN/M-82182 "Nakrętki ślepe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

2.
Normy wymienione w § 1 lp. 8 i 9 zastępują następujące normy:
1)
PN/H-84019 "Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości. Klasyfikacja",
2)
PN/H-84020 "Stal węglowa konstrukcyjna pospolitej i zwykłej jakości. Klasyfikacja"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych (Dz. U. Nr 9, poz. 27).

3.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 13 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-59682 "Nawiertaki 60° do nakiełków zwykłych",
2)
PN/M-59683 "Nawiertaki 60° do nakiełków chronionych"

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-55/M-82063 "Gwinty. Wymiary wyjść, podcięć oraz nadmiary i głębokości otworów", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Dawna norma "PKN" ze zmianami ogłoszonymi w "Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" nr 5 z 1961 r.

***) Treść zmian ogłoszono w "Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" Nr 5 z 1961 r.