Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1960.79.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1960 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 października 1960 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji i obrotu:
160/C-40006Płyn do chłodnic samochodowych1 października 1960 r.15 listopada 1960 r.
w zakresie obrotu:
260/R-65648Materiał siewny30 września 1960 r.1 listopada 1960 r.
Sadzeniaki ziemniaka
Norma PN-60/R-74455 "Rośliny okopowe. Przechowywanie ziemniaków" ustanowiona została dnia 30 września 1960 r. jako zalecana na całym obszarze Państwa od dnia 1 listopada 1960 r.
Normy wymienione w § 1 lp. 2 i w § 2 zastępują następujące normy:
1)
PN-59/R-65648 "Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka" ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. jako norma państwowa obowiązująca w zakresie obrotu (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
2)
PN/R-74455 "Rośliny okopowe. Wytyczne przechowywania ziemniaków jadalnych późnych" zatwierdzoną jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych (Dz. U. Nr 46, poz. 221).