Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1960.32.161

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 1960 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 25 marca 1960 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
159/B-30310Gips budowlany31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
259/B-94054*) Okucia budowlane. Zawiasy czopowe przykręcane18 listopada 1959 r.1 października 1960 r.
359/B-94105- Haki przeciwwiatrowe - zespoły31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
459/8-94210- Zaczepy do zasuwnic31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
559/B-94211- Zasuwnice wierzchnie31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
659/C-84008Ałun chromowo-potasowy techniczny28 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
759/C-84035Ałun chromowo-amonowy techniczny28 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
859/C-84041Nitroza16 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
959/C-84125Kwaśny pirofosforan sodowy spożywczy15 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1059/C-87005Nawozy sztuczne "Annofos" mączka fosforytowa drobno zmielona16 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1159/C-94133Węże gumowe do wody30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1259/D-79684Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu elektrod węglowych30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1359/E-02112Maszyny elektryczne. Trójfazowe silniki synchroniczne o mocy od 100 do 1000 kW. Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe31 grudnia 1959 r.1 marca 1963 r.
1459/F-06002Meble drewniane mieszkaniowe - skrzyniowe. Warunki techniczne30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1559/H-74202Rury stalowe bez szwu hamulcowe30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1659/H-74209Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na gorąco. Wymiary30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1759/H-92142*) Stal walcowana. Blachy okrętowe kadłubowe. Wymiary31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1859/H-93241- Pręty na wiertła górnicze.31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
1959/H-93245Stal węglowa walcowana. Pręty na pierścienie zaciskowe obręczy kół samochodów ciężarowych. Wymiary30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2059/M-51051Gaśnica planowa.31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2159/M-51075Gaśnice tetrowe28 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2259/M-78201Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wymagania i badania31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2359/M-78210Palety ładunkowe płaskie. Wytyczne konstrukcyjne31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2459/M-78215Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800 x 100031 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2559/M-78216Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800 x 120031 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2659/M-78217Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 1000 x 120031 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2759/M-84544Koła łańcuchowe z nie obrobionymi zębami do łańcuchów napędowych i przenośnikowych. Wymiary zarysów zęba i warunki techniczne24 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2859/M-84546Łańcuchy napędowe haczykowe z ogniw odlewanych24 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
2959/M-84547Łańcuchy napędowe haczykowe z ogniw tłoczonych24 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
3059/N-96011Skrzynie gimnastyczne30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
3160/P-63000*) Maszyny włókiennicze. Szerokości robocze zgrzeblarek pokrywkowych5 lutego 1960 r.1 listopada 1960 r.
3260/P-63440- Pręt zwojowy5 lutego 1960 r.1 listopada 1960 r.
3360/T-82106Urządzenia teletechniczne. Przykrywki do lampek telefonicznych19 lutego 1960 r.1 sierpnia 1960 r.
w zakresie obrotu:
3459/A-74760Przetwory ziemniaczane. Syropy ziemniaczane17 października 1959 r1 maja 1960 r.
3559/B-06710*) Kruszywo mineralne. Kruszyny, kliniec i tłuczeń16 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
3659/B-06712- Żwir16 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa robót:
3759/E-05025Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór i układanie przewodów szynowych. Przepisy ogólne31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
3859/B-10700Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze31 grudnia 1959 r.1 stycznia 1961 r.
3959/B-10701Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze31 grudnia 1959 r.1 stycznia 1961 r.
w zakresie opakowania, przechowywania i transportu:
4059/J-08001Preparaty promieniotwórcze. Opakowanie, znakowanie, transport28 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
w zakresie metod badań:
4159/B-04360Gips budowlany i modelowy. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4259/B-04483Grunty budowlane. Analiza areometryczna31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4359/B-06714Kruszywo mineralne. Badania techniczne30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4459/C-81514Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań28 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4559/D-04201*) Fizyczne i mechaniczne własności tworzyw drzewnych. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej płyt stolarskich31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4659/D-04202- Oznaczanie wichrowatości płyt drzewnych30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4759/D-04203- Oznaczanie falistości powierzchni płyt stolarskich30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
4859/R-71604Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion kwiaciarskich i zielarskich30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN), jako zalecane na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma jest zalecana
12345
159/F-06005Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe. Klasyfikacja30 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
259/N-02001Wytyczne ogólne opracowywania i układu norm31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
359/N-03031*) Statystyczna kontrola jakości. Odbiór partii produktów sztukowych badanych na wadliwość według oceny właściwości liczbowej sztuk. Określenia i przepisy podstawowe31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
459/N-03035-Odbiór partii produktów sztukowych badanych na wadliwość według oceny właściwości liczbowej sztuk. Ograniczenie dwustronne i nieznane odchylenie średnie w partii. Plany jednostopniowe31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
559/Z-04064Szybka metoda oznaczania zawartości par dwumetyloaminy w powietrzu31 grudnia 1959 r.1 października 1960 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): **)
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmiany
157/C-80566Odczynniki. Aceton4 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)1 marca 1960 r.
258/K-91021*) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe6 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)10 marca 1960 r.
358/K-91042- Lokomotywy i tendry. Obręcze nie obrobione do zestawów kołowych. Warunki techniczne28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)7 marca 1960 r.
457/K-91240- Lokomotywy. Klocki hamulcowe z obrzeżem24 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)10 marca 1960 r.
557/K-91247- Wagony i tendry. Klocki hamulcowe jednowstawkowe28 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)7 marca 1960 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-58/B-30310 "Gips budowlany" ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 50, poz. 230).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 41 zastępują normy:
1)
PN-53/B-94105 "Okucia budowlane. Haki wiatrowe przykręcane",
2)
PN-53/B-04360 "Gips prażony półwodny. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych"

- zatwierdzone jako normy państwowe - pierwsza jako zalecana, druga jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

3.
Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 48 zastępują normy:
1)
PN-55/C-87005 "Nawozy sztuczne. Mączka fosforytowa krajowa 14%",
2)
PN-53/R-71602 "Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion rolniczych i ogrodniczych"

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-53/H-74209 "Rury stalowe bez szwu gładkie. Wymiary", w zakresie rur gorąco walcowanych, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-54/H-93241 "Stal węglowa walcowana. Pręty na wiertła górnicze", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normy:
1)
PN-55/M-51051 "Gaśnice planowe",
2)
PN-55/M-51052 "*) Gaśnica planowa. Wieszak",
3)
PN-55/M-51053 "- Podwieszenie słoja",
4)
PN-55/M-51054 "- Słój",
5)
PN-55/M-51055 "- Ładunek planowy 8 (plana gęsta) ",
6)
PN-55/M-51056 "- Ładunek planowy 25 (plana rzadka) ",
7)
PN-55/M-51057 "- Przepona słoja",
8)
PN-55/M-51058 "- Uszczelka słoja",
9)
PN-55/M-51059 "- Uszczelka pokrywy",
10)
PN-55/M-51060 "- Uszczelka",
11)
PN-55/M-51061 "- Zbijak",
12)
PN-55/M-51062 "- Dysza",
13)
PN-55/M-51063 "- Obsada bezpiecznika",
14)
PN-55/M-51064 "- Bezpiecznik",
15)
PN-55/M-51065 "- Klucz",
16)
PN-55/M-51066 "- Uszczelniacz dyszy",
17)
PN-55/M-51067 "- Nakrętka"

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic planowych (Dz. U. Nr 29, poz. 177).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-58/M-78210 "Palety ładunkowe płaskie", ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-56/N-96100 "Wyposażenie urządzeń sportowych. Skrzynia gimnastyczna siedmioramowa", ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-53/K-80050 "Podsypka pod tory kolejowe. Kruszywo mineralne łamane", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 32, poz. 191), oraz normę PN-53/B-06710 "Kruszywo mineralne łamane", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normy:
1)
PN -53/B-06712 "Kruszywo mineralne. Żwir"

- zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40),

2)
PN-56/B-11169 "Naturalne kruszywo mineralne do sporządzania mieszanek filtracyjnych"

- zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),

3)
PN-53/K-80051 "Podsypka pod tory kolejowe. Żwir"

- zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe (Dz. U. Nr 55, poz. 273).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normy:
1)
PN-53/B-06714 "*) Kruszywo mineralne. Badania techniczne",
2)
PN-53/B-06716 "- Formularz do orzeczenia o jakości kruszywa mineralnego"

- zatwierdzone jako normy państwowe - pierwszą, jako obowiązującą, drugą jako zalecaną - rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-55/B-04463 "Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Analiza areometryczna", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-53/C-81514 "Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
14.
Normy wymienione w § 1 lp. 21, 35, 36 i 40 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27) zastępują normy:
1)
PN/M-61206 "Przyrządy i uchwyty. Nóżki do uchwytów i przyrządów"

- ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265),

2)
PN/M-64456 "Szczypce do cięcia drutu boczne",
3)
PN/M-64476 "Szczypce nastawne wygięte"

- ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),

4)
PN-57/S-46054 "Rowery. Nakrętki rowerowe skrzydełkowe"

- ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

Tracą moc następujące normy:
1)
PN-53/L-15400 "Rury lotnicze stalowe. Warunki techniczne",
2)
PN-53/L-15401 "Rury lotnicze stalowe okrągłe",
3)
PN-53/L-15402 "Rury lotnicze stalowe owalne",
4)
PN-53/L-15403 "Rury lotnicze stalowe kroplowe"

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113),

5)
PN-56/M-01174 "Dokumentacja techniczna. Karta normowania obróbki wiórowej", zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154; zmiana numeru: Dz. U. Nr 57, poz. 263),
6)
PN-58/R-65644 "Klasyfikacja użytkowa ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych", ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112),
7)
PN-54/M-77225 "Sprzęt gospodarstwa domowego. Puszka do szczotek do zębów emaliowana", zatwierdzona jako norma państwowa obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165; zmiana: Monitor Polski z 1958 r. Nr 39, poz. 228).
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Treść zmian ogłoszono w "Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" nr 4 z 1960 r.