Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1957.101.592

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1957 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITET NORMALIZACYJNY
z dnia 19 grudnia 1957 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN), jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN), jako zalecane na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

______

*) Dawna norma "PKN".

**) Dawna norma "PKN" ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1 z 1958 r.

1.
Numer normy 54/M-77101 wymieniony w § 1 lp. 55 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85) został zmieniony na nr 54/M-77301.
2.
Numery norm wymienione w § 1 lp. 32-34 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296) zostały zmienione - mianowicie:

56/M-77104 na 56/M-77309,

56/M-77105 na 56/M-77310,

56/M-77106 na 56/M-77311.

1.
Normy wymienione w § 1 lp. 1 i w § 2 lp. 4 zastępują następujące normy:
1)
53/B-22120 "Płyty pilśniowe z drewna porowate i twarde",
2)
53/B-30004 "Cement budowlany 250"

- zatwierdzone jako normy państwowe (PN) obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-53/C-84012 "Produkty nieorganiczne. Kwaśny węglan amonowy do celów spożywczych", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN/M-59640 "Wiertła kręte do mosiądzu z chwytem cylindrycznym", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 47 i 48 zastępują następujące normy:
1)
M-55655 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Tokarka karuzelowa jednostojakowa (Najwyższe dokładności)",
2)
M-55656 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Tokarka karuzelowa (Najwyższe dokładności)"

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).