Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1957.97.569

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1957 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITET NORMALIZACYJNY
z dnia 30 listopada 1957 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

*) Dawna norma "PKN".

**) Dawna norma "PKN" ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 12 z 1957 r.

1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN)***):
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN/C-13011 "Szkło laboratoryjne. Szlify stożkowe o zbieżności 1:10. Wymiary", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-53/K-91033 "Tabor kolejowy. Pierścienie zaciskowe zestawów kołowych", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 25, 26, 28 i 29 zastępują normy:
1)
PN/M-77311 "Wanienki owalne ocynkowane",
2)
PN/M-77312 "Wanienka do kąpania dzieci ocynkowana",
3)
PN/M-77314 "Balie okrągłe ocynkowane",
4)
PN/M-77315 "Balie owalne ocynkowane"

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-53/C-04097 "Przetwory naftowe. Pomiar temperatury mętnienia paliw specjalnych", zatwierdzoną jako normę państwową zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastopuje normę PN/M-55660 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Zataczarka. (Najwyższe dokładności)", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN/R-64787 "Pasze. Śruty poekstrakcyjne i makuchy. Stwierdzanie obecności rozkruszków", zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).