Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1957.45.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1957 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITET NORMALIZACYJNY
z dnia 20 maja 1957 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
w zakresie produkcji:
156/B13101Maty z waty szklanej12 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
256/C80561Odczynniki. Octan ołowiawy3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
356/C80562Odczynniki. Szczawian potasowy3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
457/C-80564Odczynniki. Winian sodowo potasowy3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
557/C-81550Emalie olejne ogólnego stosowania. Warunki techniczne3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
657/C-84034Siarczek sodowy topiony techniczny3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
757/C-84050Azotan barowy techniczny3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
857/C-84059Produkty nieorganiczne. Fluorokrzemian sodowy techniczny3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
957/C-84909Dwutlenek węgla skroplony do celów spożywczych z koksu i fermentacji3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
1056/C-88028Produkty organiczne. Octan etylu techniczny3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
1157/H-77105Naczynia gospodarstwa domowego. Rondle żeliwne stożkowe11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
1257/H-77110Naczynia gospodarstwa domowego. Brytfanny żeliwne półgłębokie11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
1357/M-51501Sprzęt pożarniczy. Topór strażacki16 marca 1957 r.1 stycznia 1958 r.
1455/M-57992Gwintowniki z pierścieniami oporowymi do poprawiania gwintu w podkowach11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
1556/M-64580Pilniki. Nacięcia11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
1657/M-64689Pilniki igiełkowe płaskie11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
1757/M-64690Pilniki igiełkowe okrągłe11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
1857/M-64691Pilniki igiełkowe półokrągłe11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
1957/M-69451Spawanie. Spoiwo. Pręty żelazne11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2057/M-78103Wózki jezdniowe. Wózki podnośnikowe kierowane widłowo. Główne wymiary i nośność11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2157/M-73104Wózki jezdniowe. Podstawki ładunkowe z nóżkami. Główne wymiary i nośność11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
2257/M-78105Skrzynki transportowe i magazynowe. Główne wymiary11 kwietnia 1957 r.1 lipca 1958 r.
2356/M-79037Zamknięcie koronowe do butelek. Zakrywka z blachy12 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2457/M-80021Druty stalowe na liny11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2557/M-80026Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej jakości16 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2657/M-80201Liny stalowe z drutu okrągłego. Warunki techniczne11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2757/M-80202Liny stalowe. Liny jednozwite 1×711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
2857/M-80203Liny stalowe. Liny jednozwite 1×1911 kwietnia 1957 r..1 stycznia 1958 r.
2957/M-80204Liny stalowe. Liny jednozwite 1×3711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3057/M-80205Liny stalowe. Liny jednozwite 1×6111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3157/M-80206Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×7+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3257/M-80207Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×19+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3357/M-80208Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×37+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3457/M-80209Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×61+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3557/M-80210Liny stalowe. Liny dwutzwite pługowe 6×(4÷7)+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3657/M-80211Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×12+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3757/M-80212Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×24+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3857/M-80213Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×30+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
3957/M-80214Liny stalowe. Liny dwuzwite 7×711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4057/M-80215Liny stalowe. Liny dwuzwite 7×1911 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4157/M-80216Liny stalowe. Liny dwuzwite 7×3711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4257/M-80217Liny stalowe. Liny dwuzwite 8×19+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4357/M-80218Liny stalowe. Liny dwuzwite 8×37+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4457/M-80219Liny stalowe. Liny dwuzwite 18×7+111 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4557/M-80220Liny stalowe. Liny trójzwite 6×6×7+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4657/M-80221Liny stalowe. Liny trójzwite 6×6×19+711 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4757/M-80222Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×19+1 Seale11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
4857/M-80223Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×27+1 Seale11 kwietnia 1957 r..1 stycznia 1958 r
4957/M-80224Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×37+1 Seale11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5057/M-80225Liny stalowe. Liny dwuzwite 6×19+1 Warrington11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5157/M-80226Liny stalowe. Liny dwuzwite trójkątnożyłowe11 kwietnia 1957 r.1 stycznia. 1958 r.
5257/M-80227Liny stalowe. Liny płaskie11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5356/M-81005Gwoździe i główką półkulistą11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5450/M-81007Dyble bednarskie11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5556/M-81008Haczyki do beczek11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5656/M-81010Gwoździe zawiasowe11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5756/M-81022Klamerki do obuwia12 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5857/M-82268Nakrętki napinające rurowe11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
5957/M-82269Nakrętki napinające otwarte11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
6056/N-96100Wyposażenie urządzeń sportowych. Skrzynia gimnastyczna siedmioramowa12 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
6157/P-22208Skóry gotowe. Skóry odzieżowe15 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
6257/P-63852Maszyny włókiennicze. Sprężyny koszyczkowe pojedyncze11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
6357/P-63853Maszyny włókiennicze. Sprężyny koszyczkowe pojedyncze z pierścieniem11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
6457/P-63855Maszyny włókiennicze. Sprężyny z taśmy i blachy. Warunki techniczne11 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
6556/P-97004Wytwory papiernicze. Podłoże do kredowania12 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
6656/P-97011Przetwory papierowe. Papier wzorzysty15 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
6756/P-97012Przetwory papierowe. Papier kolorowany wytłaczany12 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
6857/Z-54061Narzędzia lekarskie. Ucha do narzędzi lekarskich17 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
6955/Z-55111Narzędzia lekarskie. Igła do nakłuwania mostka17 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
7055/Z-55112Narzędzia lekarskie. Igła do punkcji podpotylicznej17 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
7157/Z-86004Pierwsza pomoc. Apteczka drogowa i budowlana15 kwietnia 1957 r..1 stycznia 1958 r
7256/Z-86101Pierwsza pomoc. Apteczka przemysłowa15 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
7350/Z-86103Pierwsza pomoc. Apteczki samochodowe15 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
w zakresie metod badań:
7456/B-04305Cement. Oznaczanie plastyczności12 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
75C-04042Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu.
Metoda ilościowa3 marca 1957 r.1 lipca 1957 r.
7656/C-04215|Guma. Oznaczanie masy objętościowej (gęstości, masy właściwej) wagą hydrostatyczną3 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
7757/D-04114Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Badania kurczliwości objętościowej i pęcznienia objętościowego14 marca 1957 r.1 września 1957 r.
7857/P-04022Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie przenikalności powietrza14 marca 1957 r.1 października 1957 r.
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyod której norma jest zalecana
156/B-03260Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie26 marca 1957 r.1 lipca 1957 r.
256/B-04304Cement. Oznaczanie powierzchni właściwej metodą Blaine'a12 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
356/B-04450Grunty budowlane. Pobieranie próbek gruntu o nie naruszonej strukturze. Przyrządy12 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
457/B-04631Badania materiałów izolacyjnych ciepło chronnych12 kwietnia 1957 r.1 stycznia 1958 r.
556/C-02200Wymagania techniczne i przepisy analityczne w normach15 marca 1957 r.1 sierpnia 1957 r.
656/M-01061Rysunek techniczny maszynowy. Formaty arkuszy11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
756/M-01062Rysunek techniczny maszynowy. Zasady składania rysunków11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
856/M-01063Rysunek techniczny maszynowy. Podziałki11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
956/M-01065Rysunek techniczny maszynowy. Linie rysunkowe11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1056/M-01066Rysunek techniczny maszynowy. Zastosowanie linii rysunkowych11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1156/M-01153Klasyfikacja i cechowanie oprzyrządowania specjalnego. Podział i budowa symboli11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1257/M-01168Dokumentacja technologiczna. Karta technologiczna11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1356/M-55620Obrabiarki do metali. Kierunki ruchów ręcznych14 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1456/M-55687Obrabiarki do metali. Dłutownice. Sprawdzanie dokładności17 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1556/M-66146Tłoczniki. Noże boczne prowadzone16 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
1656/M-66147Tłoczniki. Noże boczne swobodne16 kwietnia 1957 r.1 lipca 1957 r.
1756/M-66180Tłoczniki. Wkładki oporowe do noży bocznych16 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1857/M-66190Tłoczniki. Piloty z kołnierzem16 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
1957/M-66191Tłoczniki. Piloty wciskane16 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
2057/M-66192Tłoczniki. Piloty z gwintem16 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
2157/M-80006Oznaczanie grubości powłoki cynkowej drutów metodą Keller Bohacka11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
2257/M-80200Liny stalowe z drutu okrągłego. Klasyfikacja11 kwietnia 1957 r.1 września 1957 r.
2356/N-02120Zasady zaokrąglania liczb15 marca 1957 r.1 sierpnia 1957 r.
2455/P-02002Wytwory papiernicze. Klasyfikacja17 kwietnia 1957 r.1 października 1957 r.
Wprowadzone zostały dnia 11 kwietnia 1957 r. zmiany w następujących normach państwowych (PN): *
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy
155/D-95006Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej10 maja 1956 r.

(Dz. U. Nr 15 poz. 84)

254/E-80400Maszyny elektryczne.

Czopy końcowe wałów walcowe

3 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 7 poz. 43)

355/L-74150Lotnicze miedziano azbestowe pierścienie uszczelniające12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

4M-02400Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Wytyczne stosowania sprawdzianów ISA (PN/M-02100) do odbioru wyrobów wykonanych według tolerancji i pasowań OCT(PN/M-02386)

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

5M-02401Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 1 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

6M-02402Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 2 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

7M-02403Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 2a klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

8M-02404Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 3 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

9M-02405Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Zablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 3a klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

10M-02406Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego otworu. 4 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

11M-02407Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zasada stałego otworu. 5 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

12M-02408Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 1 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

13M-02409Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 2 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

14M-02410Tolerancje i pasowania OCTISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 2a klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

15M-02411Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 3 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

16M-02412Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 3a klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

1717M-02413Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze. Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 4 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

Dz. U. Nr 9 poz. 29)

18M-02414Tolerancje i pasowania OCT-ISA.

Tablice porównawcze. Zamienność sprawdzianów OCT przez ISA.

Zasada stałego wałka. 5 klasa dokładności

9 lutego 1954 r.

(Dz. U. Nr 9 poz. 29)

1954/M-02415Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Wytyczne stosowania sprawdzianów OCT (PN/M-02201-PN/M 02386) do odbioru wyrobów wykonanych według tolerancji i pasowań ISA (PKN/M-02100)

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2054/M-02416Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 3 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2154/M-02417Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 6 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2254/M-02418Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 7 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2354/M-02419Tolerancje i pasowania ISA-OCT. Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 8 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2454/M-02420Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 9 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2554/M-02421Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 10 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2654/M-02422Tolerancje i pasowania ISA-OCT. Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego otworu. 11 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2754/M-02423Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 6 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2854/M-02424Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 7 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

2954/M-02425Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 8 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

3054/M-02426Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 9 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

3154/M-02427Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze. Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 10 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

3254/M-02428Tolerancje i pasowania ISA-OCT.

Tablice porównawcze.

Zamienność sprawdzianów ISA przez OCT.

Zasada stałego wałka. 11 klasa dokładności ISA

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

3353/M-53030Sprawdziany.

Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3453/M-53031Sprawdziany.

Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3553/M-53032Sprawdziany.

Tłoczki odwracalne przechodnie

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3653/M-53033Sprawdziany.

Tłoczki odwracalne nieprzechodnie

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3753/M-53050Sprawdziany.

Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami nasadzanymi

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3853/M-53051Sprawdziany.

Przeciwsprawdziany zużycia tłoczkowe z tłoczkami nasadzanymi

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

3953/M-53054Sprawdziany.

Tłoczki nasadzane przechodnie

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

4053/M-53055Sprawdziany.

Tłoczki nasadzane nieprzechodnie

12 listopada 1954 r.

(Dz. U. Nr 55 poz. 274)

4154/M-53300Sprawdziany do gwintów cylindrycznych metrycznych i calowych.

Tolerancje

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

4254/M-53302Sprawdziany do gwintu calowego rurkowego cylindrycznego.

Tolerancje

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

4354/M-55013Chwyty i gniazda narzędzi.

Tolerancje wykonania stożków Morse'a i metrycznych

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

4454/M-55024Chwyty i gniazda narzędzi.

Złącza bagnetowe.

Główne wymiary

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

4554/M-55040Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion wiertarek i wiertarko-frezarek.

Główne wymiary

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

4654/M-55071Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion szlifierek z gniazdami.

Główne wymiary

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

4754/M-55081Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion i chwyty trzpieni frezarek.

Główne wymiary

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

4854/M-55083Chwyty i gniazda narzędzi.

Zabieraki wpustowe frezów nasadzanych

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

4954/M-55091Obrabiarki do metali.

Rowki teowe obrobione. Główne wymiary

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

5054/M-55110Chwyty i gniazda narzędzi.

Chwyty przeciągaczy płaskich.

Główne wymiary

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

5154/M-56150Obrabiarki.

Rękojeści stałe

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

5254/M-56151Obrabiarki.

Kółka ręczne z ramionami

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

5354/M-56158Rękojeści gniazdowe12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

5454/M-56161Obrabiarki.

Korby dwuramienne

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 115)

5554/M-56162Obrabiarki do metali.

Rękojeści jednoramienne blokowane.

Główne wymiary

10 lipca 1956 r.

(Dz. U. Nr 33 poz. 154)

5654/M-61275Obrabiarki do metali.

Nakrętki teowe

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

5755/M-66055Tłoczniki.

Gniazda pras i czopy płyt głowicowych. Wymiary

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

5855/M-66101Tłoczniki.

Czopy do roznitowania

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

5955/M-66102Tłoczniki.

Czopy do wkręcania

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

6055/M-66103Tłoczniki.

Czopy do wtłaczania

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

6155/M-66110Tłoczniki.

Zabieraki do czopów sprzęgłowych

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

6255/M-75105Armatura domowej sieci wodociągowej.

Zawory czerpalne znalowe.

Trzpienie z grzybkami

27 kwietnia 1955 r.

(Dz. U. Nr 19 poz. 122)

6354/M-80005Drut okrągły ciągniony na zimno goły o średnicy 010-16 mm.

Wymiary

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

6455/M-82063Gwinty.

Wymiary wyjść, podcięć oraz nadmiary i głębokości otworów

12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

6554/M-85002Wały transmisyjne.

Średnice i długości

28 lutego 1955 r.

(Dz. U. Nr 13 poz. 78)

6655/M-85019Kołki stożkowe z gwintem wewnętrznym27 czerwca 1955 r.

(Dz. U. Nr 28 poz. 165)

6755/M-85020Kołki stożkowe27 czerwca 1955 r.

(Dz. U. Nr 28 poz. 165)

6855/M-85021Kołki walcowe27 czerwca 1955 r.

(Dz. U. Nr 28 poz. 165)

6955/M-85022Kołki stożkowe z czopami gwintowanymi12 czerwca 1956 r.

(Dz. U. Nr 31 poz. 145)

7054/S-47296Pojazdy mechaniczne i przyczepy.

Urządzenia sprzęgające.

Główne wymiary i wymagania konstrukcyjne

27 czerwca 1955 r.

(Dz. U. Nr 28 poz. 166)

7155/S-47300Pojazdy mechaniczne.

Widełki cięgieł

12 lipca 1955 r.

(Dz. U. Nr 32 poz. 191)

7255 S-47302Pojazdy mechaniczne.

Oczkowe zakończenia cięgieł. Wymiary

12 lipca 1955 r.

(Dz. U. Nr 32 poz. 191)

1.
Normy wymienione w § 1 lp. 53, 54, 55 i 56 zastępują odpowiednio normy: PN/M-81005 "Gwoździe z główką półkulistą", PN/M-81007 "Gwoździe fasonowe. Dyble bednarskie", PN/M-81008, "Gwoździe fasonowe. Haczyki do beczek" i PN/M-81010 "Gwoździe zawiasowe do drzwi i okien", uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN/Z-54061 "Narzędzia lekarskie. Ucha do narzędzi lekarskich", zatwierdzoną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN/C-04215 "Guma. Oznaczanie gęstości względnej wagą hydrostatyczną", zatwierdzoną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).
4.
Norma wymieniona w § 2 lp. 14 zastępuje normę PN/M-55687 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Dłutownica. (Najwyższe dokładności)" uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13. poz. 105).
*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 5 z 1957 r.