Monitor Polski

M.P.1972.19.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1972 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 marca 1972 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Data
Lp.Numer normyTytuł i zakres obowiązywania normyustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
172/G-54109Wiercenia okrętne. Klucze pokrętne25 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
272/Z-54094Narzędzia medyczne. Pincety. Wspólne wymagania i badania29 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
372/A-77603Przetwory warzywne. Warzywa suszone 4 marca 1972 r.1 sierpnia 1972 r.
472/E-06508Oporniki dekadowe. Ogólne wymagania i badania29 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
572/P-50651Matryce kolodionowe24 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
672/P-82493Tkaniny specjalne z włókien łykowych. Tkanina na obicia zgrzeblne24 lutego 1972 r.1 lipca 1972 r.
772/P-83014Taśmy tkane techniczne maszynowe drukarskie24 lutego 1972 r.1 października 1972 r.
w zakresie materiałów wydawniczych:
872/P-55030Materiały wydawnicze. Oryginały reprodukcyjne 3 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii:
972/N-01203Transliteracja alfabetu greckiego24 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
w zakresie metod badań:
1072/C-05015Guma. Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach naprężeń statycznych24 lutego 1972 r.1 stycznia 1973 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 czerwca 1972 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
170/C-89270Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe26 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)23 lutego 1972 r.
264/E-90083Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)1 marca 1972 r.
364/M-69410Spoiwa cynowo-ołowiowe do lutowania19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)25 lutego 1972 r.
465/M-73109Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki rurowe gwintowe z przypawanymi końcówkami. Przeciwnakrętki30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)25 lutego 1972 r.
563/M-82511Śruby klamerkowe ze łbem wypukłym28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)25 lutego 1972 r.
670/M-82952Nity ze łbem kulistym27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238 )25 lutego 1972 r.
763/P-04656Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w suple i w pętli29 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)24 lutego 1972 r.
871/P-04668Metody badań wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie liczby błędów29 czerwca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277)25 lutego 1972 r.
971/P-82263Tkaniny wełniane techniczne kwasoodporne6 marca 1971 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 192)25 lutego 1972 r.
1064/P-84507Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)24 lutego 1972 r.
2. Tytuł normy PN-69/P-04842, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233), zmieniony został na tytuł "Metody badań wyrobów włókienniczych. Koronki. Pomiar długości i szerokości."
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-61/G-54109 "Wiercenia ręczne. Pokrętło", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-62/Z-54094 "Narzędzia lekarskie. Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-63/A-77603 "Produkty warzywne. Warzywa suszone", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-65/E-06508 "Oporniki dekadowe. Ogólne wymagania techniczne i program badań", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-64/P-50651 "Matryce kolodionowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-58/P-83014 "Taśmy tkane drukarskie maszynowe grubości 1,5 mm i 2 mm", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
§  4. Tracą moc z dniem 1 maja 1972 r. następujące Polskie Normy:
1) PN-56/A-79001 "Drożdże i produkty z drożdży. Terminologia", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296),
2) PN-63/A-79099 "Piwo »Pomorskie«",
3) PN-63/P-82462 "Tkaniny konopne. Szerokości"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny pierwsza dnia 9, a druga dnia 25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205),

4) PN-65/B-30013 "Cement portlandzki 250 o małym cieple uwodnienia i zwiększonej odporności na działanie siarczanów", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274),
5) PN-55/C-04553 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zmiękczalności wody metodą wapienno-sodową", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222),
6) PN-60/C-80014 "*) Odczynniki. Kwas siarkowy", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385),
7) PN/C-80260 " - Azotan potasowy", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),
8) PN-66/C-94160 "Rękawice gumowe. Klasyfikacja", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300),
9) PN-58/O-91010 "Obuwie gotowe. Wykonanie spodów. Wymagania techniczne", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny z dnia 19 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),
10) PN-53/P-82470 "Tkaniny konopne. Rozmiary tkanin odpasowanych", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.