Monitor Polski

M.P.1971.60.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 6 grudnia 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
171/B-13051Szkło płaskie zbrojone gładkie i wzorzyste16 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
271/G-57122*) Wiercenia udarowe. Świdry

krzyżowe

12 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
371/G-57125 - Świdry szczękowe12 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
471/G-60051Tamy pożarowe. Tablica kontrolna. Wymagania podstawowe30 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
571/M-80242Liny stalowe F6×25+At (7×7)30 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
671/M-80243Liny stalowe F6×25+A30 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
771/C-97012Produkty węglopochodne. Olej opałowy1 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
871/E-90009Kable okrętowe na napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V. Ogólne wymagania i badania2 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
971/E-90010Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji gumowej i powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 750 V.2 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
1071/E-90011Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji i powłoce gumowej, na napięcie znamionowe 750 V2 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
1171/E-90012Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji gumowej i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe 750 V2 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
1271/E-90013Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V2 października 1971 r.1 stycznia 1973 r.
1371/F-94000Ołówki i kredki7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
1471/P-04608Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
1571/P-22235Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Nubuki kozie7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
1671/P-82047Tkaniny oponowe (kordy) wiskozowe samochodowe18 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
1771/T-06447Lampy elektronowe. Wskaźniki alfanumeryczne jarzeniowe. Ogólne wymagania i badania2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
1871/T-01016Przetwarzanie danych i komputery. Podstawowe nazwy i określenia2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
1971/T-01017Binarne elementy cyfrowe. Nazwy i określenia2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie projektowania:
2071/M-55094Obrabiarki do metali. Wzniosy osi kłów od podstawy. Wielkości30 września 1971 r.1 lipca 1973 r.
w zakresie terminologii:
2171/P-01713Surowce włókiennicze. Nazwy i określenia przy wyznaczaniu długości włókien13 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie badań odbiorczych i arbitrażowych:
2271/P-04602Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja próbek7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
2371/P-04953Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyroby elastyczne. Wyznaczanie wydłużenia użytecznego7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie metod badań:
2471/A-75101Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych30 września 1971 r.1 lipca 1972 r.
2571/C-04401Pigmenty. Ogólne metody badań2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
2671/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badań6 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
2771/P-04673Surowce włókiennicze i przędza. Obciążenia wstępne7 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
2871/Z-04035*) Ochrona czystości powietrza.

Oznaczanie zawartości styrenu

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
2971/Z-04056.01 - Badania zawartości kwasu

siarkowego. Zakres normy

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
3071/Z-04056.02 - Badania zawartości kwasu

siarkowego. Oznaczanie

kwasu siarkowego na

stanowiskach pracy metodą

nefelometryczną

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
3171/Z-04061.01 - Badania zawartości kwasu

octowego i jego bezwodnika.

Zakres normy

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
3271/Z-04061.02 - Badania zawartości kwasu

octowego i jego bezwodnika.

Oznaczanie kwasu octowego i

jego bezwodnika na

stanowiskach pracy metodą z

azotanem lantanowym

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
3371/Z-04061.03 - Badania zawartości kwasu

octowego i jego bezwodnika.

Oznaczanie kwasu octowego

na stanowiskach pracy

metodą z czerwienią metylową

2 października 1971 r.1 lipca 1972 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach, obowiązujące od dnia 1 lutego 1972 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
171/A-82105Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek22 lutego 1971 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 140)30 października 1971 r.
261/B-06253Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)23 października 1971 r.
368/E-06303Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Dobór izolatorów napowietrznych ze względu na zagrożenie zabrudzeniowe16 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)21 października 1971 r.
464/E-90083Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)20 października 1971 r.
566/H-15716Surowce wtórne metali nieżelaznych. Odpady metalurgiczne20 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)25 października 1971 r.
659/H-92745Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lotnictwa21 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)25 października 1971 r.
759/H-92746Stopy aluminium. Blachy platerowane dla lotnictwa7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)25 października 1971 r.
857/S-06100*) Drogi samochodowe.

Nawierzchnie z kostki

kamiennej. Warunki techniczne

17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495)18 października 1971 r.
959/S-96019 - Nawierzchnie klinkierowe.

Wymagania techniczne i

warunki odbioru

2 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143)28 października 1971 r.
1060/S-96023 - Nawierzchnie tłuczniowe27 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)3 listopada 1971 r.
1170/T-05206.0*) Odbiorniki telewizyjne.

Ogólne wymagania i badania

24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)21 sierpnia 1971 r.
1270/T-05206.1 - Wymagania elektryczne,

elektrooptyczne i

elektroakustyczne

24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)21 sierpnia 1971 r.
1370/T-05206.3 - Metody badań elektrycznych,

elektrooptycznych i

elektroakustycznych

24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)21 sierpnia 1971 r.
1463/T-92000Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)21 października 1971 r.
1569/Z-54093Narzędzia medyczne. Zarysy nacięć25 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27)18 października 1971 r.
2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1972 r.
163/N-02001Wytyczne ogólne opracowywania norm29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)27 listopada 1971 r.
263/N-02002Wytyczne opracowywania norm. Forma graficzna29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)27 listopada 1971 r.
3. Data obowiązywania normy PN-70/M-85005 "Wpusty pryzmatyczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134 i z 1971 r. Nr 21, poz. 140), zmieniona została na datę 1 stycznia 1973 r. w zakresie projektowania i produkcji.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-13051 "Szkło płaskie zbrojone", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/G-57122 "Wiercenia udarowe ręczne. Świdry krzyżowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-66/G-57125 "Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-G-60051 "Tamy ogniowe. Tablica kontrolna", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-67/C-97012 "Produkty węglopochodne. Olej opałowy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/E-90009 "Kable okrętowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:
1) PN-58/B-54000 "*) Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe stolarskie",
2) PN-58/F-94000 "- Ołówki notesowe",
3) PN-58/F-94008 "- Ołówki grafitowe kreślarskie",
4) PN-58/F-94029 "- Ołówki grafitowe zwykłe",
5) PN-58/F-94055 "- Ołówki kopiowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),

6) PN-59/F-94060 "Ołówki barwne szkolne. Komplety", ustanowioną jaką obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
8. Normy wymienione w § 1 lp. 14 i 15 zastępują następujące normy:
1) PN-65/P-04608 "Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Znaki ostrzegawcze",
2) PN-65/P-22235 "Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Nubuki kozie. Wymagania techniczne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny, pierwsza dnia 17, a druga dnia 23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-62/P-85035 "Kordy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1) PN-61/P-04602 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja próbek", ustanowioną jaką obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254),
2) PN-62/P-04603 "- Wyznaczanie względnej wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
11. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-63/A-75101 "Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-58/C-04401 "Pigmenty. Ogólne metody badań", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-61/C-04403 "Pigmenty do farb wodnych. Metody badań", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-59/Z-04056 "Szybka metoda oznaczania zawartości mgły kwasu siarkowego w powietrzu", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:
1) PN-59/Z-04061 "Szybka metoda oznaczania zawartości par kwasu octowego w powietrzu", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
2) PN-63/Z-04080 "Szybka metoda oznaczania zawartości par bezwodnika kwasu octowego w powietrzu", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).
§  4. Tracą moc następujące Polskie Normy:
1) z dniem 1 stycznia 1972 r.:
a) PN-58/H-92137 "Blacha kotłowa na parowozy. Warunki techniczne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązująca dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112),
b) PN-56/F-78800 "Meble szkolne drewniane. Warunki techniczne", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161),
c) PN-59/E-80405 "Maszyny elektryczne i bezpośrednio z nimi sprzęgane maszyny nieelektryczne. Wzniosy osi wałów", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201),
d) PN-62/E-92704 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Nakrętki kuliste",
e) PN-62/E-92705 "Stacje elektroenergetyczne. Zwody pionowe"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

f) PN-N-94030 "Pomoce biurowe. Plastelina",
g) PN-N-95012 "Wyposażenie zecerni. Organek"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3),

h) PN-65/P-84650 "Dłonice z tkanin dla hutników", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209);
2) z dniem 1 maja 1972 r.:
a) PN-55/C-80075 "Odczynniki. Azotan srebra", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w zakresie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
b) PN-53/C-80253 "Odczynniki. Brom", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);
3) z dniem 1 czerwca 1972 r.:
a) PN-62/C-84133 "Środki ochrony roślin. Owadziak płynny 10", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265),
b) PN-62/C-84135 "*) Pestycydy. Tritox pylisty", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45),
c) PN-64/C-84139 "- Tritox płynny 30%", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153);
4) z dniem 1 lipca 1972 r.:
a) PN-63/G-57113 "*) Wiercenia udarowe. Rozszerzacze i szczęki do nich", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),
b) PN-63/G-57817 "- Uchwyty pająkowe do lin", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).
§  5. Unieważnienie normy PN-60/H-93022 "Stalowe kęsiska i kęsy. Warunki techniczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302), ogłoszone w Monitorze Polskim z 1971 r. Nr 30, poz. 192, dotyczy kęsisk i kęsów przeznaczonych do kucia.
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.