Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1971.47.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 26 sierpnia 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyNumer normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
171/B-13050Szkło płaskie walcowane surowe i wzorzyste31 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
271/C-89292Polistyren S (zwykły)7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
371/C-89293Polistyren K (modyfikowany)7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
471/G-57363Wiercenia udarowe. Obciążniki3 sierpnia 1971 r.1 lipca 1972 r.
571/K-91046Tabor kolejowy normalnotorowy. Osie zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Wymagania i badania31 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
671/W-89160Bloki okrętowe z łożyskami tocznymi jednokrążkowe do lin stalowych31 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
771/W-89161Bloki okrętowe z łożyskami tocznymi dwukrążkowe do lin stalowych31 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
871/W-89367Krążki bloków okrętowych z łożyskami tocznymi 14-krotne do lin stalowych31 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
971/C-96043x) Przetwory naftowe. Nafta-zmywacz

(Antykor)

28 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1071/C-96057 - Oleje hydrauliczne7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1171/E-06400 Sieci elektroenergetyczne.

Osprzęt linii napowietrznych i

stacji. Ogólne wymagania i

badania

5 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1271/E-06552 Przekładniki prądowe. Ogólne

wymagania i badania

5 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
1371/E-29005 Materiały elektroizolacyjne.

Taśma bawełniana nasycona

24 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
1471/P-84514 Spodenki gimnastyczne męskie7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1571/P-84515 Koszulki i kaftaniki dla

niemowląt

7 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
1671/P-84516 Szlafroki szpitalne7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1771/P-84517 Bluza i spodnie lekarza7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1871/P-84518 Fartuchy lekarza7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1971/P-84519 Piżamy szpitalne7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2071/P-84520 Bielizna pościelowa. Wspólne

wymagania

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2171/P-84522 Koszule dla ciężko chorych7 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
2271/P-84523 Koszule damskie szpitalne7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2371/P-84524 Peleryna pielęgniarki7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2471/P-84525 Fartuch pielęgniarki7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2571/P-84526 Sukienka pielęgniarki7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2671/P-84527 Sukienka lekarki7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2771/P-84528 Koszula szpitalna męska7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2871/T-06500.0x) Elektroniczne przyrządy

pomiarowe. Ogólne wymagania i

badania

31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
2971/T-06500.1 - Program, warunki i ocena badań31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
3071/T-06500.2 - Warunki pracy31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
3171/T-06500.3 - Ogólne wymagania konstrukcyjne

i badania

31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
3271/T-06500.4 - Zasady określania i badania

parametrów oraz uchybów

31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
3371/T-06500.10 - Dokumentacja towarzysząca31 lipca 1971 r.1 stycznia 1973 r.
3471/T-06562 Mikrofalowe przyrządy pomiarowe.

Linie pomiarowe. Ogólne

wymagania i badania

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3571/T-80009x) Elementy elektroniczne.

Kondensatory z papieru

metalizowanego napięcia stałego.

Ogólne wymagania i badania

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3671/T-80053 - Rezystory niedrutowe stałe

typu 1. Ogólne wymagania i

badania

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3771/T-80054 - Potencjometry drutowe typu 2.

Wymagania i badania

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie projektowania:
3871/B-01027Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni. Oznaczenia graficzne na rysunkach27 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3971/B-02710Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
4071/M-45520Dźwignice. Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia jednodźwigarowe natorowe ręczne z wciągnikiem. Główne wielkości charakterystyczne31 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie projektowania, produkcji i obrotu:
4171/T-06251.3Odbiorniki radiofoniczne domowe. Metody badań elektrycznych i elektroakustycznych2 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania

1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
4271/B-10420Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
4371/B-10730Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z rur żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze17 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
4471/S-96034Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie programowania i dokumentacji normalizacyjnej:
4571/C-94300.01Ogumienie. Postanowienia ogólne i zakres normy6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie opracowywania norm i dokumentacji technologicznej:
4671/P-01711Wyroby ażurowe. Koronki i pleny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie stosowania symboli:
4771/E-01200Symbole graficzne ogólne stosowane w elektryce2 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie zasad klasyfikacji:
4871/A-86100Mleko i przetwory mleczarskie. Klasyfikacja2 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie metod badań:
4971/A-82100Wyroby garmażeryjne. Badania chemiczne5 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5071/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5171/C-04054x) Przetwory naftowe. Oznaczanie

zawartości furfurolu w olejach

smarowych

28 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5271/C-04094 - Oznaczanie zawartości stałych

ciał obcych metodą Budarowa

31 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5371/C-04286 Ogólne metody badań wyrobów

gumowych stosowanych w

lecznictwie

6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5471/C-04524 Oznaczanie liczby zmydlenia i

zawartości tłuszczów w olejach

6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5571/C-04567.01x) Woda i ścieki. Badania

zawartości krzemionki.

Postanowienia ogólne

6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5671/C-04567.02 - - Oznaczanie krzemionki

zdysocjowanej metodą

kolorymetryczną

molibdenianem amonowym

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5771/C-04567.03 - - Oznaczanie krzemionki

zdysocjowanej metodą

kolorymetryczną przy użyciu

molibdenianu amonowego i

metolu jako czynnika

redukującego

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5871/C-04567.07 - - Oznaczanie krzemionki

ogólnej metodą wagową

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
5971/C-04567.08 - - Oznaczanie krzemionki

ogólnej metodami

kolorymetrycznymi

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6071/C-99470.32 Fizyczne i chemiczne badania

światłoczułych materiałów

fotograficznych. Oznaczanie

zawartości tiosiarczanu

7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6171/D-04102 Drewno. Oznaczanie wytrzymałości

na ściskanie wzdłuż włókien

6 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6271/T-04810x) Lampy elektronowe małej mocy.

Metody pomiaru równoważnego

napięcia przydźwięku sieci

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6371/T-04811 - Metoda pomiaru napięcia szumów

wibracyjnych

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6471/T-04812 - Diody usprawniające i lampy

napędzające w układach

odchylania poziomego. Metoda

badania wytrzymałości

elektrycznej

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6571/T-04813 - Metoda badania mikrofonowania

przy pobudzeniu udarowym

3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6671/T-05205Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku. Wskaźniki i metody badań niezawodności3 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6771/Z-04600Sprzęt medyczny. Metody sprawdzania technicznej sprawności sterylizatorów parowych7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie badań odbiorczych i arbitrażowych:
6871/P-04844Metody badań wyrobów włókienniczych. Koronki. Wyznaczanie zmiany wymiarów liniowych po praniu7 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1.
Ustanowione zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1971 r.;
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
167/A-07005Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach2 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147)20 lipca 1971 r.
267/A-07009Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w chłodniach składowych. Wymagania ogólne28 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)20 lipca 1971 r.
370/A-86050Przetwory mleczarskie. Śmietanka i śmietana27 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 110)31 lipca 1971 r.
464/A-86431Mleko i przetwory mleczarskie. Lody24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)26 lipca 1971 r.
570/D-04232x) Płyty pilśniowe oraz prasowane

wiórowe i paździerzowe. Ogólne

wytyczne pobierania i

przygotowania próbek

11 kwietnia 1970 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 144)20 lipca 1971 r.
670/D-04234 - Oznaczanie nasiąkliwości31 lipca 1970 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 251)20 lipca 1971 r.
769/D-94061Zapałki zwykłe30 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)10 lipca 1971 r.
866/E-06321Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory przepustowe. Wymagania ogólne i metody badań30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)10 lipca 1971 r.
966/E-08508Uziemiacze przenośne. Wymagania i badania techniczne29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 264)3 sierpnia 1971 r.
1065/E-77006Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne oporowe. Ogrzewacze wody. Wymagania i badania techniczne28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)28 lipca 1971 r.
1166/F-06002Meble mieszkaniowe. Ogólne wymagania i badania31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)10 lipca 1971 r.
1269/G-57141Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Rdzeniówki podwójne. Kadłuby z rurami rdzeniowymi23 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)27 lipca 1971 r.
1369/G-74013Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Zworniki, złączniki i złączki23 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)27 lipca 1971 r.
1464/H-84027Stal dla kolejnictwa. Gatunki1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)31 lipca 1971 r.
1565/H-92120Stal walcowana. Blachy grube i uniwersalne30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)3 sierpnia 1971 r.
1667/H-93225Stal węglowa i stopowa. Pręty okrągłe do wyrobu śrub na gorąco22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)26 lipca 1971 r.
1762/H-93423x) Stal węglowa walcowana.

Kształtowniki klockowe na

krzyżownice do rozjazdów

kolejowych normalnotorowych

31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)15 lipca 1971 r.
1870/H-93428 - Kształtowniki iglicowe do

rozjazdów kolejowych

normalnotorowych

20 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134)31 lipca 1971 r.
1968/P-04618x) Kontrola jakości wyrobów

włókienniczych. Wyznaczanie

przepuszczalności powietrza

23 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)20 lipca 1971 r.
2063/P-04631 - Wyznaczanie sztywności zginania11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)20 lipca 1971 r.
2164/P-04734 - Tkaniny. Wyznaczanie

wodochłonności

11 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)20 lipca 1971 r.
2263/P-04850 - Wyznaczanie zawartości włókna

z celulozy regenerowanej w

mieszance dwuskładnikowej

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2363/P-04851 - Wyznaczanie zawartości włókna

proteinowego w mieszance

dwuskładnikowej

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2463/P-04852 - Wyznaczanie zawartości włókna

wipolanu w mieszance

dwuskładnikowej z wełną

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2563/P-04853 - Wyznaczanie zawartości włókna

poliamidowego w mieszance

dwuskładnikowej

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2663/P-04854 - Wyznaczanie zawartości włókna

poliestrowego w mieszance

dwuskładnikowej

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2763/P-04855 - Wyznaczanie zawartości włókna

poliakrylonitrylowego w

mieszance dwuskładnikowej

11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)27 lipca 1971 r.
2864/P-04856 - Wyznaczanie zawartości włókna

trójoctanowego w mieszance

dwuskładnikowej

21 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108)27 lipca 1971 r.
2964/P-04860 - Wyznaczanie zawartości włókien

w mieszankach

wieloskładnikowych

31 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)27 lipca 1971 r.
3070/P-04857Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie zawartości włókna lnianego w mieszance dwuskładnikowej30 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291)27 lipca 1971 r.
3164/P-22023Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry nutrii31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)26 lipca 1971 r.
3266/R-75024Owoce świeże. Jabłka18 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)26 lipca 1971 r.
3367/R-75357Warzywa świeże. Cebula29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)20 lipca 1971 r.
3469/Z-54059Narzędzia medyczne. Zamki kleszczyków naczyniowych. Wymiary24 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27 i Nr 19, poz. 150)15 lipca 1971 r.
3567/Z-55102Narzędzia lekarskie. Igły drożne. Ogólne wymagania i badania29 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)15 lipca 1971 r.
2.
W normach wymienionych w ust. 1 od lp. 19 do lp. 29 zostaje zmieniona również pierwsza część tytułu na: "Metody badań wyrobów włókienniczych".
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-13050 "Szkło płaskie walcowane surowe i wzorzyste", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 15, poz. 85).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-61/G-57363 "Wiercenia udarowe. Obciążniki", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-59/K-91046 "Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Osie zestawów kołowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-55/C-96043 "Przetwory naftowe. Nafta-zmywacz (Antykor)", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-61/E-06400 "Osprzęt sieci elektroenergetycznej. Przepisy ogólne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-65/E-04201 "Przekładniki prądowe. Badania zwarciowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).
7.
Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 18 zastępują następujące normy:
1)
PN-62/E-29005 "Materiały elektroizolacyjne. Taśma bawełniana nasycona",
2)
PN-62/P-84518 "Fartuchy lekarza. Wymagania techniczne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny - pierwsza dnia 22, a druga dnia 14 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-62/P-84514 "Spodenki gimnastyczne. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-68/P-84515 "Koszulki i kaftaniki dla niemowląt", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-62/P-84516 "Szlafroki szpitalne. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-64/P-84517 "Bluza i spodnie lekarza. Wymiary", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).
12.
Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 22 zastępują następujące normy:
1)
PN-63/P-84519 "Piżamy szpitalne",
2)
PN-64/P-84523 "Koszule damskie szpitalne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny - pierwsza dnia 15 listopada 1963 r., a druga dnia 21 lutego 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-69/P-84520 "Bielizna pościelowa. Wspólne wymagania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-63/P-84522 "Koszule dla ciężko chorych. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-64/P-84524 "Peleryna pielęgniarki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).
16.
Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 25 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/P-84525 "Fartuch pielęgniarki",
2)
PN-64/P-84526 "Sukienka pielęgniarki"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny - pierwsza dnia 13, a druga dnia 27 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-63/P-84527 "Sukienka lekarki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 36, poz. 209).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-65/P-84528 "Koszula szpitalna męska", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-65/T-80009 "*) Urządzenia elektroniczne. Kondensatory z papieru metalizowanego, napięcia stałego. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209), oraz w części dotyczącej kondensatorów z papieru metalizowanego - normę PN-63/T-02001 "- Kondensatory stałe. Wielkości znamionowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-61/B-01027 "Projekty zagospodarowania terenów zielonych i ukształtowania terenu. Oznaczenia na rysunkach", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-60/B-02710 "Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-65/M-45520 "Dźwignice. Suwnice pomostowe jednodźwigarowe z napędem ręcznym. Podstawowe wielkości charakterystyczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-63/B-10730 "Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z rur żelbetowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).
24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-57/P-04779 "Koronki. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-64/E-01200 "Symbole graficzne ogólne stosowane w elektrotechnice", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-64/A-86100 "Mleko i przetwory mleczarskie. Klasyfikacja", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-57/B-04500 "Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-58/C-04054 "Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości furfurolu w olejach smarowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-57/C-04524 "Oznaczanie liczby zmydlenia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN-58/D-04102 "Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 96 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1971 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 277) zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/O-79024 "*) Opakowania jednostkowe. Tuby. Szereg wymiarowy",
2)
PN-65/O-79026 "- Pudełka kartonowe i tekturowe, składane. Szereg wymiarowy",
3)
PN-65/O-79032 "- Kostki produktów formowanych. Szereg wymiarowy"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),

4)
PN-66/O-79046 "- Puszki blaszane okrągłe. Szereg wymiarowy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326).
Straciła moc norma PN-57/P-22209 "Skóry gotowe. Metody badań chemicznych", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83), przez zastąpienie następującymi normami:
1)
PN-70/P-22105 "*) Skóry wyprawione. Pobieranie i przygotowanie próbek laboratoryjnych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 18, poz. 128),
2)
PN-70/P-22110 "- Oznaczanie zawartości wody",
3)
PN-70/P-22111 "- Oznaczanie zawartości popiołu",
4)
PN-70/P-22112 "- Oznaczanie zawartości chromu",
5)
PN-70/P-22114 "- Oznaczanie zawartości tłuszczu nie związanego"

- ustanowionymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, pierwsza i czwarta dnia 8 czerwca, a druga i trzecia dnia 25 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238),

6)
PN-71/P-22117 "- Oznaczanie zawartości substancji skórnej i garbnika związanego, stopnia wygarbowania i wydajności", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 marca 1971 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 192),
7)
PN-70/P-22120 "- Oznaczanie zawartości substancji wymywalnych wodą",
8)
PN-70/P-22121 "- Oznaczanie pH i liczby dyferencji"

- ustanowionymi przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 listopada 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 9, poz. 63),

9)
PN-64/22115 "*) Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Wyznaczanie zawartości tłuszczu związanego", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
10)
PN-64/P-22113 "- Wyznaczanie zawartości siarki niezwiązanej",
11)
PN-64/P-22116 "- Wyznaczanie zawartości żelaza"

- ustanowionymi przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398),

12)
PN-64/P-22119 "- Wyznaczanie zawartości glinu", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
PN-53/H-04142 "*) Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. Oznaczanie tlenku żelazawego",
b)
PN-53/H-04143 "- Oznaczanie dwutlenku krzemu",
c)
PN-53/H-04144 "- Oznaczanie tlenku manganawego",
d)
PN-53/H-04145 "- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza",
e)
PN-53/H-04146 "- Oznaczanie tlenku wapniowego",
f)
PN-53/H-04147 "- Oznaczanie tlenku magnezowego",
g)
PN-53/H-04148 "- Oznaczanie tlenku glinowego",
h)
PN-53/H-04149 "- Oznaczanie pięciotlenku fosforowego",
i)
PN-53/H-04150 "- Oznaczanie siarki"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118);

2)
z dniem 1 stycznia 1972 r. PN-62/G-61215 "Wiercenia udarowe. Łączniki z okiem", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376);
3)
z dniem 1 kwietnia 1972 r. PN-61/M-79006 "Opakowania metalowe. Puszki stożkowe do konserw", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 32, poz. 153);
4)
z dniem 1 lipca 1972 r.:
a)
PN-59/G-61120 "*) Sprzęt wiertniczy. Podnośniki śrubowe",
b)
PN-59/G-61121 "- Ramy podnośników"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.