Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.33.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 1 października 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/B-12044Kafle30 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
270/H-74731*) Rurociągi i armatura.

Kołnierze przyspawane okrągłe

płaskie. Ciśnienie nominalne

2,5 i 6 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
370/H-74732 - - Ciśnienie nominalne 10 i

16 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
470/H-74733 - Kołnierze przyspawane owalne

płaskie. Ciśnienie nominalne

6 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
570/H-74734 - Kołnierze gwintowane okrągłe

z szyjką. Ciśnienie

nominalne 10÷40 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
670/H-74735 - Kołnierze gwintowane okrągłe

płaskie. Ciśnienie nominalne

6 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
770/H-74736 - Kołnierze gwintowane owalne

płaskie. Ciśnienie nominalne

6 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
870/H-74737 - Kołnierze luźne z

pierścieniami do

przyspawania. Ciśnienie

nominalne 2,5; 6; 10 i 16

kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
970/H-74738 - Kołnierze luźne z końcówkami

do przyspawania. Ciśnienie

nominalne 2,5 do 100 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
1070/H-74739 - Kołnierze luźne do rur

wywijanych. Ciśnienie

nominalne 2,5 do 16 kG/cm2

14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
1170/S-76024Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Końcówki sprężyste przewodów wysokiego napięcia31 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania:
1270/H-74720Rurociągi i armatura. Kołnierze. Zestawienie typów i wielkości14 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1370/C-82000Wyroby z węgli uszlachetnionych. Węglowe bloki wykładzinowe wielkich pieców13 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1470/C-94168Węże gumowe bez przekładek do urządzeń próżniowych14 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1570/T-90001Druty telekomunikacyjne ze stali niskowęglowej ocynkowane7 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie konstrukcji:
1670/S-76054Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Gniazda stykowe wysokiego napięcia. Główne wymiary31 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
1770/M-66850Formy do tworzyw sztucznych. Klasyfikacja i znakowanie części i zespołów14 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie metod badań:
1870/C-04252Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączeń guma-metal13 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1970/M-80006Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Metody badań14 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 grudnia 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia ustalonych normData ustanowienia zmian
12345
168/A-75953Kompoty owocowe12 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186)2 września 1970 r.
264/A-77604Produkty owocowe. Owoce suszone25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)10 września 1970 r.
367/B-03006Konstrukcje murowe z drobno-wymiarowych elementów z betonów komórkowych. Obliczenia statyczne i projektowanie29 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)17 sierpnia 1970 r.
468/B-14041Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty faliste i gąsiory nie prasowane23 grudnia 1968 r (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 89)11 sierpnia 1970 r.
562/B-82021Kształtki betonowe do ochrony kabli opancerzonych10 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)3 września 1970 r.
668/C-77043Przetwory tłuszczowe. Mydło toaletowe23 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 89)1 września 1970 r.
769/C-94101Opony pełne do wózków jezdniowych18 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27)1 września 1970 r.
862/H-01103Cechowanie barwne stali13 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)17 sierpnia 1970 r.
968/H-74376*) Rurociągi i armatura.

Uszczelki płaskie do

kołnierzy z występami i

rowkami

26 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)3 września 1970 r.
1068/H-74377 - Uszczelki płaskie do

kołnierzy z wypustami i

wpustami

26 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)1 września 1970 r.
1167/H-74727 - Kołnierze przyspawane

okrągłe z szyjką.

Ciśnienie nominalne 100

kG/cm2.

30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)1 września 1970 r.
1268/H-92816Mosiądz. Taśmy11 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186)15 sierpnia 1970 r.
1357/H-93409Szyny wąskotorowe12 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)10 sierpnia 1970 r.
1457/H-93412Łubki płaskie do szyn wąskotorowych31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)10 sierpnia 1970 r.
1569/K-80017Nawierzchnia kolejowa. Pierścienie sprężyste5 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 355)17 sierpnia 1970 r.
1660/M-61125*) Oprzyrządowanie.

Przyrządy wiertarskie

jednosłupowe z krzywką.

Główne wymiary

14 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)17 sierpnia 1970 r.
1758/M-61352 - Dociski mimośrodowe

widlaste

27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)17 sierpnia 1970 r.
1865/M-61405 - Cylindry pneumatyczne

dwustronnego działania.

Główne wymiary

1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)1 września 1970 r.
1955/P-02002Wytwory papiernicze. Klasyfikacja17 kwietnia 1957 r. Nr 45, poz. 280)31 sierpnia 1970 r.
2065/R-65648*) Materiał siewny.

Sadzeniaki ziemniaka

20 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127)11 sierpnia 1970 r.
2169/R-65950 - Metody badania nasion5 sierpnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 339)1 września 1970 r.
2269/R-71603 - Pobieranie próbek

nasion

23 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)1 września 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje następujące normy:
1)
PN-58/B-12041 "Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
2)
PN-66/B-12042 "Kafle prostokątne "Kwadratele", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 2, 3, 4, 6 i 7 zastępują następujące normy:

1) PN/H-74331 "*) Rurociągi. Kołnierze przyspawane okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

2) PN/H-74332 "- - Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2",

3) PN/H-74333 "- Kołnierze lutowane lub przyspawane owalne gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

4) PN/H-74315 "- Kołnierze gwintowane okrągłe gładkie (ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2)",

5) PN/H-74317 "- Kołnierze gwintowane owalne gładkie (ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2)"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-74318 "*) Rurociągi. Kołnierze gwintowane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2",

2) PN/H-74319 "- - Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm2"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-74344 "*) Rurociągi. Pierścienie do rur stalowych przyspawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

2) PN/H-74345 "- Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

3) PN/H-74346 "- Pierścienie do rur stalowych przyspawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2",

4) PN/H-74347 "- Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2"

- ustanowione jako obowiązujące przez polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-74349 "*) Rurociągi. Końcówki do rur stalowych przyspawane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

2) PN/H-74350 "- Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

3) PN/H-74351 "- Końcówki do rur stalowych przyspawane. Ciśnienie nominalne 10 do 16 kG/cm2",

4) PN/H-74352 "- Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2",

5) PN/H-74353 "- Końcówki do rur stalowych przyspawane. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm2",

6) PN/H-74354 "- Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm2"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-74357 "*) Rurociągi. Kołnierze luźne do rur wywijanych. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2",

2) PN/H-74358 "- - Ciśnienie nominalne 10 kG/cm2"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-61/S-76024 "Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Końcówki sprężyste przewodów wysokiego napięcia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-63/C-82000 "Wyroby z węgli uszlachetnionych. Wykładziny węglowe wielkopiecowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje następujące normy:
1)
PN-59/T-90001 "Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane",
2)
PN-59/T-92061 "Telekomunikacyjne druty stalowe wiązałkowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-59/S-76054 "Instalacja elektryczna pojazdów mechanicznych. Gniazda stykowe wysokiego napięcia. Główne wymiary", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje następujące normy:

1) PN-54/C-04252 "*) Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączeń gumy z metalem metodą odrywania przez rozciąganie",

2) PN-55/C-04271 "- Oznaczanie przyczepności gumy do metalu metodą naprężeń ścinających"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-57/M-80006 "Oznaczanie grubości powłoki cynkowej drutów metodą Keller-Bohacka", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
Traci moc z dniem 1 listopada 1970 r. norma PN-55/M-77715 "Sprzęt mleczarski. Miernik pływakowy 20 l do mleka ocynkowany" - zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85 i Monitor Polski z 1958 r. Nr 39, poz. 228).
_________

*) Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.