§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.30.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/M-82051 "Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:
1)
PN-64/E-06504 "*) Liczniki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne 1-fazowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127),
2)
PN-65/E-06506 "- Liczniki indukcyjne trójfazowe energii czynnej i energii biernej. Ogólne wymagania i techniczne badania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN/D-56103 "Obrabiarki do drewna. Frezarki dolnowrzecionowe ze stałym stołem. Wielkości", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/J-01101 "Elektroniczne urządzenia jądrowe. Laboratoryjne urządzenia do pomiarów promieniowania jądrowego. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-65/J-01102 "Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Urządzenia pomiarowe dla celów ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-64/J-01002 "Elektroniczne urządzenia jądrowe. Detektory promieniowania jonizującego. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-64/E-01207 "Prowadnice falowe i ich elementy. Symbole graficzne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-67/D-04221 "Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie nasiąkliwości", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-H/04600 "Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne. Ogólne wytyczne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/P-22140 "Skóry obuwiowe. Wierzchnie chromowe. Wyznaczanie nasiąkliwości", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
2)
w zakresie oznaczania nasiąkliwości normę PN-58/P-22219 "Skóry gotowe. Metody badań fizycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291).