§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.30.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/E-06111Rozłączniki bezpiecznikowe wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/M-82051Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i położenia30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
370/E-06062Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Dławiki przeciwzakłóceniowe. Ogólne wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/E-06504Liczniki indukcyjne energii elektrycznej czynnej oraz energii biernej. Wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania:
570/D-56103Obrabiarki do drewna. Frezarki dolnowrzecionowe. Wielkości27 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
670/J-01100*) Urządzenia elektroniczne dla

techniki jądrowej. Ogólne nazwy

i określenia

7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/J-01101 - Laboratoryjne urządzenia do

pomiarów promieniowania

jonizującego. Nazwy i

określenia

6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/J-01102 - Elektroniczne urządzenia

pomiarowe do celów ochrony

przed promieniowaniem

jonizującym. Nazwy i

określenia

29 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/J-01103 - Radioizotopowe urządzenia

pomiarowe do celów

przemysłowych. Nazwy i

określenia

6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1070/J-01104 - Detektory promieniowania

jonizującego. Nazwy i

określenia

7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie stosowania symboli:
1170/C-89001Tłoczywa termoutwardzalne. Symbole żywic sztucznych i napełniaczy18 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1270/E-01203Anteny. Symbole graficzne6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/E-01207Elementy torów mikrofalowych. Symbole graficzne27 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/E-01208Linie elektroenergetyczne. Symbole graficzne.7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
1570/G-09003*) Mapy górnicze. Znaki umowne na

mapach powierzchni

13 lipca 1970 r.1 października 1970 r.
1670/G-09005 - Znaki umowne geologiczne13 lipca 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
1770/C-89087Tworzywa sztuczne. Oznaczanie straty plastyfikatorów metodą węgla aktywnego29 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1870/D-04234Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie nasiąkliwości31 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1970/E-04066Wyładowania niezupełne w izolacji przy napięciu przemiennym. Metody badań7 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2070/H-04331Próba relaksacji stali w normalnej temperaturze2 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/H-04600Korozja metali. Badanie odporności korozyjnej metali i stopów. Ogólne wytyczne30 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2270/P-22140Skóry wyprawione. Oznaczanie nasiąkliwości według Kubelki2 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2370/P-50144Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie podatności kartonu i tektury na nagniatanie listwowe2 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.