Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.30.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/E-06111Rozłączniki bezpiecznikowe wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/M-82051Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i położenia30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
370/E-06062Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Dławiki przeciwzakłóceniowe. Ogólne wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/E-06504Liczniki indukcyjne energii elektrycznej czynnej oraz energii biernej. Wymagania i badania7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania:
570/D-56103Obrabiarki do drewna. Frezarki dolnowrzecionowe. Wielkości27 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
670/J-01100*) Urządzenia elektroniczne dla

techniki jądrowej. Ogólne nazwy

i określenia

7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/J-01101 - Laboratoryjne urządzenia do

pomiarów promieniowania

jonizującego. Nazwy i

określenia

6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/J-01102 - Elektroniczne urządzenia

pomiarowe do celów ochrony

przed promieniowaniem

jonizującym. Nazwy i

określenia

29 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/J-01103 - Radioizotopowe urządzenia

pomiarowe do celów

przemysłowych. Nazwy i

określenia

6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1070/J-01104 - Detektory promieniowania

jonizującego. Nazwy i

określenia

7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie stosowania symboli:
1170/C-89001Tłoczywa termoutwardzalne. Symbole żywic sztucznych i napełniaczy18 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1270/E-01203Anteny. Symbole graficzne6 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/E-01207Elementy torów mikrofalowych. Symbole graficzne27 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/E-01208Linie elektroenergetyczne. Symbole graficzne.7 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
1570/G-09003*) Mapy górnicze. Znaki umowne na

mapach powierzchni

13 lipca 1970 r.1 października 1970 r.
1670/G-09005 - Znaki umowne geologiczne13 lipca 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
1770/C-89087Tworzywa sztuczne. Oznaczanie straty plastyfikatorów metodą węgla aktywnego29 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1870/D-04234Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie nasiąkliwości31 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
1970/E-04066Wyładowania niezupełne w izolacji przy napięciu przemiennym. Metody badań7 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2070/H-04331Próba relaksacji stali w normalnej temperaturze2 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/H-04600Korozja metali. Badanie odporności korozyjnej metali i stopów. Ogólne wytyczne30 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2270/P-22140Skóry wyprawione. Oznaczanie nasiąkliwości według Kubelki2 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
2370/P-50144Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie podatności kartonu i tektury na nagniatanie listwowe2 lipca 1970 r.1 lipca 1971 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 listopada 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
165/A-88051Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki. Wymagania wspólne17 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)7 sierpnia 1970 r.
264/B-24627Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)25 lipca 1970 r.
366/B-94400*) Okucia budowlane.

Zamki drzwiowe

wpuszczane. Wymagania

i badania techniczne

25 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)3 sierpnia 1970 r.
467/B-94410 - Klamki, uchwyty i

tarcze drzwiowe.

Wymagania i badania

techniczne

24 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)3 sierpnia 1970 r.
567/C-85014 - ß-Naftol

techniczny

16 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265)25 lipca 1970 r.
668/M-78711Szafki stalowe na ubrania30 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)31 lipca 1970 r.
758/M-82117Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)3 sierpnia 1970 r.
864/S-61067Wyposażenie pojazdów samochodowych. Smarownice ręczne1 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)31 lipca 1970 r.
969/T-90201Przewody telekomunikacyjne montażowe o izolacji włóknistej30 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)7 sierpnia 1970 r.
1064/T-90300Telefoniczne kable o izolacji z tworzyw termoplastycznych do telefonii naturalnej. Wymagania ogólne i badania techniczne11 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)7 sierpnia 1970 r.
1164/T-90303Telefoniczne kable stacyjne do telefonii naturalnej, o izolacji i powłoce polwinitowej16 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)7 sierpnia 1970 r.
1264/T-90305Telefoniczne kable instalacyjne do telefonii naturalnej, o izolacji polwinitowej lub polietylenowej i powłoce polwinitowej16 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)7 sierpnia 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/M-82051 "Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:
1)
PN-64/E-06504 "*) Liczniki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne 1-fazowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127),
2)
PN-65/E-06506 "- Liczniki indukcyjne trójfazowe energii czynnej i energii biernej. Ogólne wymagania i techniczne badania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN/D-56103 "Obrabiarki do drewna. Frezarki dolnowrzecionowe ze stałym stołem. Wielkości", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/J-01101 "Elektroniczne urządzenia jądrowe. Laboratoryjne urządzenia do pomiarów promieniowania jądrowego. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-65/J-01102 "Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Urządzenia pomiarowe dla celów ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-64/J-01002 "Elektroniczne urządzenia jądrowe. Detektory promieniowania jonizującego. Nazwy i określenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-64/E-01207 "Prowadnice falowe i ich elementy. Symbole graficzne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-67/D-04221 "Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie nasiąkliwości", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-H/04600 "Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne. Ogólne wytyczne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/P-22140 "Skóry obuwiowe. Wierzchnie chromowe. Wyznaczanie nasiąkliwości", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
2)
w zakresie oznaczania nasiąkliwości normę PN-58/P-22219 "Skóry gotowe. Metody badań fizycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291).
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe:
a)
PN-56/B-20103 "Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone lepiszczem białkowym", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263),
b)
PN-54/B-23111 "Sznur izolacyjny z wełny żużlowej", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116),
c)
PN-55/B-23112 "Płyty izolacyjne z wełny mineralnej w kartonach", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą cześć pełnego tytułu.